ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო
832272
55.42%
საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
256547
17.08%
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დადგენილება № 42/2013 „საქართველოს პრეზიდენტის 2013 წლის 27 ოქტომბრის მორიგი არჩევნებისთვის საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ არჩევნებისათვის საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესის განსაზღვრის თა
2013 წლის 14 ოქტომბერი

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 77-ე მუხლის მე-5 პუნქტისა და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ” მე-20 მუხლის საფუძველზე, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ადგენს:

მუხლი 1
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2013 წლის 16 ივლისის №28/2013 დადგენილებაში (სსმ ვებ-გვერდი 17/07/2013 010240020.15.008.016095) შეტანილ იქნეს შემდეგი სახის ცვლილებები:
1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის 1, 2, 4-6, 9, 10, 20-22, 27, 29, 31, 33, 44, 49, 52, 55, 56, 61, 64, 67, 68 ჰორიზონტალურ გრაფებში შეტანილ იქნეს ცვლილებები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ოლქის

ოლქის
დასახე

ლება

გადაზი

დვის ხარჯები

საოლქო

ხარჯები

უბნის ხარ

]ჯები

უბნების რაოდე

ნობა

სულ ოლქი

ოლქის ფუნქციო

ნირების ხარჯი

სულ ჯამი

სხვა

ინვენ

ტარის

ხარჯები

1

1

მთაწმინდა

1,000

4,500

500

290

40

17,600

10,350

27,950

2

2

ვაკე

1,000

4,500

500

290

80

29,200

24,017

53,217

4

4

კრწანისი

1,000

4,500

500

290

35

16,150

9,283

25,433

5

5

ისანი

1,000

4,500

500

290

82

29,780

18,050

47,830

6

6

სამგორი

1,000

4,500

500

290

122

41,380

24,567

65,947

9

9

ნაძალადევი

1,000

5,200

500

290

100

35,700

16,817

52,517

10

10

გლდანი

1,000

4,500

500

290

116

39,640

15,617

55,257

20

20

რუსთავი

1,800

3,500

500

290

89

31,610

12,967

44,577

21

21

გარდაბანი

1,000

3,500

500

290

65

23,850

13,800

37,650

22

22

მარნეული

1,000

3,500

500

290

87

30,230

11,500

41,730

27

27

მცხეთა

1,000

3,500

500

290

47

18,630

8,217

26,847

29

29

ყაზბეგი

1,000

3,500

500

290

10

7,900

6,883

14,783

31

32

გორი

1,000

3,500

500

290

109

36,610

13,417

50,027

33

35

ხაშური

1,000

3,500

500

290

53

20,370

10,533

30,903

44

47

მესტია

1,000

6,500

500

290

40

19,600

8,770

28,370

49

52

ბაღდათი

1,500

3,500

500

290

30

14,200

8,217

22,417

52

55

ხონი

1,000

3,500

500

290

31

13,990

9,283

23,273

55

58

წყალტუბო

1,750

3,500

500

290

68

25,470

18,000

43,470

56

59

ქუთაისი

1,000

3,500

500

290

129

42,410

22,340

64,750

61

64

სენაკი

1,000

3,500

500

290

44

17,760

9,283

27,043

64

67

ზუგდიდი

1,000

3,500

500

290

110

36,900

12,983

49,883

67

70

ფოთი

1,000

3,500

500

290

32

14,280

14,658

28,938

68

79

ბათუმი

1,500

3,500

500

290

106

36,240

15,667

51,907


2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის ჰორიზონტალურ გრაფებში „სულ ოლქების დაფინანსება”, „სულ ჯამი” შეტანილ იქნეს ცვლილებები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

სულ ოლქების დაფინანსება

81,000

269,200

36,500

21,170

3,689

1,456,510

842,615

2,299,125

გაუთვალი

სწინებელი ხარჯი

 

 

 

290

67

19,430

 

19,430

სულ ჯამი

81,000

269,200

36,500

21,460

3,756

1,475,940

842,615

2,318,555მუხლი 2
ეს დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კილომეტრი, №6) მისი მიღებიდან 2 კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 3
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანია
ცესკოს მდივანი გიზო მჭედლიძე
FaceBook Twitter Digg MySpace Delicious Google ელფოსტაბეჭდვა
თვითმმართველობის არჩევნებამდე დარჩა 21.10.2017 08:00
მედიაცენტრი live
არქივი
«« იანვარი 2020 »»
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31