ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო
832272
55.42%
საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
256547
17.08%
2013 წლის საარჩევნო პერიოდის 3 კვირიანი დეკლარაციები
05 ოქტომბერი, 2013 წ.
ახალი მემარჯვენეები

1 ივლისი - 21 ივლისი
22 ივლისი - 11 აგვისტო
12 აგვისტო - 1 სექტემბერი
2 სექტემბერი - 22 სექტემბერი

დემოკრატიული მოძრაობა – ერთიანი საქართველო

1 ივლისი - 21 ივლისი
22 ივლისი - 11 აგვისტო
12 აგვისტო - 1 სექტემბერი
2 სექტემბერი - 22 სექტემბერი
23 სექტემბერი - 13 ოქტომბერი
14 ოქტომბერი - 27 ოქტომბერი
01 ივლისი - 27 ოქტომბერი. საარჩევნო კამპანის ხარჯები
01 ივლისი - 12 ნოემბერი. საარჩევნო კამპანიის ხარჯები

ეროვნული ფორუმი

1 ივლისი - 21 ივლისი
22 ივლისი - 11 აგვისტო
12 აგვისტო - 1 სექტემბერი
2 სექტემბერი - 22 სექტემბერი
23 სექტემბერი - 13 ოქტომბერი
14 ოქტომბერი - 27 ოქტომბერი

მპგ "საქართველოს ევროპელი დემოკრატები"

1 ივლისი - 21 ივლისი
22 ივლისი - 11 აგვისტო
12 აგვისტო - 1 სექტემბერი
2 სექტემბერი - 22 სექტემბერი
23 სექტემბერი - 13 ოქტომბერი 
14 ოქტომბერი - 27 ოქტომბერი
01 ივლისი - 12 ნოემბერი. საარჩევნო კამპანიის ხარჯებიმპგ "ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო"

1 ივლისი - 21 ივლისი
22 ივლისი - 11 აგვისტო
12 აგვისტო - 1 სექტემბერი
2 სექტემბერი - 22 სექტემბერი
23 სექტემბერი - 13 ოქტომბერი
14 ოქტომბერი - 27 ოქტომბერი
01 ივლისი - 27 ოქტომბერი. საარჩევნო კამპანის ხარჯები
01 ივლისი - 12 ნოემბერი. საარჩევნო კამპანიის ხარჯები

საქართველოს კონსერვატიული პარტია

1 ივლისი - 21 ივლისი
22 ივლისი - 11 აგვისტო
12 აგვისტო - 1 სექტემბერი
2 სექტემბერი - 22 სექტემბერი
23 სექტემბერი - 13 ოქტომბერი
14 ოქტომბერი - 27 ოქტომბერი

საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

1 ივლისი - 21 ივლისი
22 ივლისი - 11 აგვისტო
12 აგვისტო - 1 სექტემბერი
2 სექტემბერი - 22 სექტემბერი
23 სექტემბერი - 13 ოქტომბერი
14 ოქტომბერი - 27 ოქტომბერი
01 ივლისი - 12 ნოემბერი. საარჩევნო კამპანიის ხარჯები

პ/მ "მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს"

1 ივლისი - 21 ივლისი
22 ივლისი - 11 აგვისტო
12 აგვისტო - 1 სექტემბერი
2 სექტემბერი - 22 სექტემბერი
23 სექტემბერი - 13 ოქტომბერი
14 ოქტომბერი - 27 ოქტომბერი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

1 ივლისი - 21 ივლისი
22 ივლისი - 11 აგვისტო
12 აგვისტო - 1 სექტემბერი
2 სექტემბერი - 22 სექტემბერი
23 სექტემბერი - 13 ოქტომბერი
14 ოქტომბერი - 27 ოქტომბერი
01 ივლისი - 27 ოქტომბერი. საარჩევნო კამპანის ხარჯები
01 ივლისი - 12 ნოემბერი. საარჩევნო კამპანიის ხარჯები

მპგ "ქრისტიან–დემოკრატიული მოძრაობა"

1 ივლისი - 21 ივლისი
22 ივლისი - 11 აგვისტო
12 აგვისტო - 1 სექტემბერი
2 სექტემბერი - 22 სექტემბერი
23 სექტემბერი - 13 ოქტომბერი
14 ოქტომბერი - 27 ოქტომბერი
01 ივლისი - 12 ნოემბერი. საარჩევნო კამპანიის ხარჯები

მპგ "ქრისტიან–დემოკრატიული სახალხო პარტია"

1 ივლისი - 21 ივლისი
22 ივლისი - 11 აგვისტო
12 აგვისტო - 1 სექტემბერი
2 სექტემბერი - 22 სექტემბერი
23 სექტემბერი - 13 ოქტომბერი
14 ოქტომბერი - 27 ოქტომბერი
01 ივლისი - 12 ნოემბერი. საარჩევნო კამპანიის ხარჯები


საქართველოს რესპუბლიკური პარტია

1 ივლისი - 21 ივლისი
22 ივლისი - 11 აგვისტო
12 აგვისტო - 1 სექტემბერი
2 სექტემბერი - 22 სექტემბერი
23 სექტემბერი - 13 ოქტომბერი
14 ოქტომბერი - 27 ოქტომბერი

მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის

1 ივლისი - 21 ივლისი
22 ივლისი - 11 აგვისტო
12 აგვისტო - 1 სექტემბერი
2 სექტემბერი - 22 სექტემბერი
23 სექტემბერი - 13 ოქტომბერი
14 ოქტომბერი - 27 ოქტომბერი
01 ივლისი - 12 ნოემბერი. საარჩევნო კამპანიის ხარჯები

პ/პ" საქართველოს გზა"

1 ივლისი - 21 ივლისი
22 ივლისი - 11 აგვისტო
12 აგვისტო - 1 სექტემბერი
2 სექტემბერი - 22 სექტემბერი


თავისუფალი დემოკრატები

1 ივლისი - 21 ივლისი
22 ივლისი - 11 აგვისტო
12 აგვისტო - 1 სექტემბერი
2 სექტემბერი - 22 სექტემბერი
23 სექტემბერი - 13 ოქტომბერი
14 ოქტომბერი - 27 ოქტომბერი

პ/პ "თავისუფალი საქართველო"

1 ივლისი - 21 ივლისი
22 ივლისი - 11 აგვისტო
12 აგვისტო - 1 სექტემბერი
2 სექტემბერი - 22 სექტემბერი
23 სექტემბერი - 13 ოქტომბერი
14 ოქტომბერი - 27 ოქტომბერი

ეროვნულ–დემოკრატიული პარტია

1 ივლისი - 21 ივლისი (საანგარიშგებო პერიოდში ფინანსური ანგარიშბრუნვა არ ჰქონია)
22 ივლისი - 11 აგვისტო
12 აგვისტო - 1 სექტემბერი
2 სექტემბერი - 22 სექტემბერი
14 ოქტომბერი - 27 ოქტომბერი

მერაბ კოსტავას საზოგადოება

1 ივლისი - 21 ივლისი(საანგარიშგებო პერიოდში ფინანსური ანგარიშბრუნვა არ ჰქონია)
22 ივლისი - 11 აგვისტო
12 აგვისტო - 1 სექტემბერი
2 სექტემბერი - 22 სექტემბერი

პოლიტიკური პარტია "მომავალი საქართველო"

1 ივლისი - 21 ივლისი(საანგარიშგებო პერიოდში ფინანსური ანგარიშბრუნვა არ ჰქონია)
22 ივლისი - 11 აგვისტო
12 აგვისტო - 1 სექტემბერი
2 სექტემბერი - 22 სექტემბერი

მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება "საქართველოს მშრომელთა საბჭო"

1 ივლისი - 21 ივლისი(საანგარიშგებო პერიოდში ფინანსური ანგარიშბრუნვა არ ჰქონია)
22 ივლისი - 11 აგვისტო
12 აგვისტო - 1 სექტემბერი
2 სექტემბერი - 22 სექტემბერი

პოლიტიკური გაერთიანება "ქართული დასი"

1 ივლისი - 21 ივლისი(საანგარიშგებო პერიოდში ფინანსური ანგარიშბრუნვა არ ჰქონია)
22 ივლისი - 11 აგვისტო
12 აგვისტო - 1 სექტემბერი
2 სექტემბერი - 22 სექტემბერი

პოლიტიკური მოძრაობა – "თავისუფლება ზვიად გამსახურდიას გზა"

1 ივლისი - 21 ივლისი(საანგარიშგებო პერიოდში ფინანსური ანგარიშბრუნვა არ ჰქონია)
22 ივლისი - 11 აგვისტო
12 აგვისტო - 1 სექტემბერი
2 სექტემბერი - 22 სექტემბერი

საქართველოს სპორტსმენთა კავშირი

1 ივლისი - 21 ივლისი(საანგარიშგებო პერიოდში ფინანსური ანგარიშბრუნვა არ ჰქონია)
22 ივლისი - 11 აგვისტო
12 აგვისტო - 1 სექტემბერი
2 სექტემბერი - 22 სექტემბერი

პგ "ხალხის პარტია"

23 სექტემბერი - 13 ოქტომბერი
14 ოქტომბერი - 27 ოქტომბერი
01 ივლისი - 12 ნოემბერი. საარჩევნო კამპანიის ხარჯები

რესპუბლიკური ინსტიტუტი

1 ივლისი - 21 ივლისი(საანგარიშგებო პერიოდში ფინანსური ანგარიშბრუნვა არ ჰქონია)
22 ივლისი - 11 აგვისტო
12 აგვისტო - 1 სექტემბერი
2 სექტემბერი - 22 სექტემბერი

საინიციატივო ჯგუფი – გიორგი ჩიხლაძე

1 ივლისი - 21 ივლისი(საანგარიშგებო პერიოდში ფინანსური ანგარიშბრუნვა არ ჰქონია)
22 ივლისი - 11 აგვისტო
12 აგვისტო - 1 სექტემბერი
2 სექტემბერი - 22 სექტემბერი
23 სექტემბერი - 13 ოქტომბერი
14 ოქტომბერი - 27 ოქტომბერი
01 ივლისი - 12 ნოემბერი. საარჩევნო კამპანიის ხარჯები


საინიციატივო ჯგუფი – მამუკა ჭოხონელიძე

1 ივლისი - 21 ივლისი(საანგარიშგებო პერიოდში ფინანსური ანგარიშბრუნვა არ ჰქონია)
22 ივლისი - 11 აგვისტო
12 აგვისტო - 1 სექტემბერი
2 სექტემბერი - 22 სექტემბერი
01 ივლისი - 12 ნოემბერი. საარჩევნო კამპანიის ხარჯები

საინიციატივო ჯგუფი – ნესტან კირთაძე

1 ივლისი - 21 ივლისი(საანგარიშგებო პერიოდში ფინანსური ანგარიშბრუნვა არ ჰქონია)
22 ივლისი - 11 აგვისტო
12 აგვისტო - 1 სექტემბერი
2 სექტემბერი - 22 სექტემბერი

საინიციატივო ჯგუფი – ნუგზარ ავალიანი

23 სექტემბერი - 13 ოქტომბერი
14 ოქტომბერი - 27 ოქტომბერი
01 ივლისი - 12 ნოემბერი. საარჩევნო კამპანიის ხარჯები

საინიციატივო ჯგუფი – ავთანდილ მარგიანი

1 ივლისი - 21 ივლისი(საანგარიშგებო პერიოდში ფინანსური ანგარიშბრუნვა არ ჰქონია)
22 ივლისი - 11 აგვისტო
12 აგვისტო - 1 სექტემბერი
2 სექტემბერი - 22 სექტემბერი
01 ივლისი - 12 ნოემბერი. საარჩევნო კამპანიის ხარჯები

საინიციატივო ჯგუფი – ბესიკ ადამია

1 ივლისი - 21 ივლისი(საანგარიშგებო პერიოდში ფინანსური ანგარიშბრუნვა არ ჰქონია)
22 ივლისი - 11 აგვისტო
12 აგვისტო - 1 სექტემბერი
2 სექტემბერი - 22 სექტემბერი

საინიციატივო ჯგუფი – დიმიტრი ზარნაძე

1 ივლისი - 21 ივლისი(საანგარიშგებო პერიოდში ფინანსური ანგარიშბრუნვა არ ჰქონია)
22 ივლისი - 11 აგვისტო
12 აგვისტო - 1 სექტემბერი
2 სექტემბერი - 22 სექტემბერი

საინიციატივო ჯგუფი – მამუკა მელიქიშვილი

1 ივლისი - 21 ივლისი(საანგარიშგებო პერიოდში ფინანსური ანგარიშბრუნვა არ ჰქონია)
22 ივლისი - 11 აგვისტო
12 აგვისტო - 1 სექტემბერი
2 სექტემბერი - 22 სექტემბერი

საინიციატივო ჯგუფი – მერაბ სულაშვილი

1 ივლისი - 21 ივლისი(საანგარიშგებო პერიოდში ფინანსური ანგარიშბრუნვა არ ჰქონია)
22 ივლისი - 11 აგვისტო
12 აგვისტო - 1 სექტემბერი
2 სექტემბერი - 22 სექტემბერი

საინიციატივო ჯგუფი – ლევან ჩაჩუა

1 ივლისი - 21 ივლისი(საანგარიშგებო პერიოდში ფინანსური ანგარიშბრუნვა არ ჰქონია)
22 ივლისი - 11 აგვისტო
12 აგვისტო - 1 სექტემბერი
2 სექტემბერი - 22 სექტემბერი
23 სექტემბერი - 13 ოქტომბერი
14 ოქტომბერი - 27 ოქტომბერი
01 ივლისი - 12 ნოემბერი. საარჩევნო კამპანიის ხარჯები

საინიციატივო ჯგუფი – ნინო ჭანიშვილი

1 ივლისი - 21 ივლისი(საანგარიშგებო პერიოდში ფინანსური ანგარიშბრუნვა არ ჰქონია)
22 ივლისი - 11 აგვისტო
12 აგვისტო - 1 სექტემბერი
2 სექტემბერი - 22 სექტემბერი
14 ოქტომბერი - 27 ოქტომბერი
01 ივლისი - 12 ნოემბერი. საარჩევნო კამპანიის ხარჯები

საინიციატივო ჯგუფი – თეიმურაზ ბობოხიძე

1 ივლისი - 21 ივლისი(საანგარიშგებო პერიოდში ფინანსური ანგარიშბრუნვა არ ჰქონია)
22 ივლისი - 11 აგვისტო
12 აგვისტო - 1 სექტემბერი
2 სექტემბერი - 22 სექტემბერი

FaceBook Twitter Digg MySpace Delicious Google ელფოსტაბეჭდვა
თვითმმართველობის არჩევნებამდე დარჩა 21.10.2017 08:00
მედიაცენტრი live
არქივი
«« იანვარი 2020 »»
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31