ადამიანის უფლებათა ცენტრი
საპარლამენტო არჩევნების გაშუქების მედიამონიტორინგი 18-ივნისი - 29 ივლისის შედეგები

Monitoring of Media Coverage of Parliamentary Elections Findings from the Period of June 18-July 29
ბეჭდვა