ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო
926959
48.15%
საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - გაერთიანებული ოპოზიცია „ძალა ერთობაშია“
522463
27.14%
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სამართლებრივი აქტები
დადგენილება №35/2012 - ზოგიერთი საარჩევნო ღონისძიებისა და ვადების განსაზღვრის თაობაზე

დადგენილება №29/2012 - საქართველოს პარლამენტის 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნებისთვის საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ არჩევნებისათვის საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესის განსაზღვრის თაობაზე

დადგენილება №28/2012 - საქართველოს პარლამენტის 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნების გამართვისათვის სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი თანხის განაწილებისა და გამოყენების წესის განსაზღვრის თაობაზე

დადგენილება №27/2012 - პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო კამპანიის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით სატელევიზიო რეკლამის განთავსების ხარჯების დასაფარავად პოლიტიკური პარტიებისათვის განკუთვნილი თანხების ოდენობის განსაზღვრისა და გადარიცხვის წესის შესახებ

დადგენილება №26/2012 - საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისა და საერთაშორისო დამკვირვებელთა არჩევნებზე დაკვირვების მიზნით ცესკოში რეგისტრაციის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება №25/2012 - 2012 წლის ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში მონაწილე საარჩევნო სუბიექტებისათვის რიგითი ნომრის მინიჭების პროცედურებისა და ახალი ვადების განსაზღვრის წესის შესახებ

დადგენილება №23/2012 - ფიზიკური მდგომარეობის გამო საარჩევნო სუბიექტების მიერ წარდგენილი პარლამენტის ზოგიერთი წევრობის კანდიდატის მიერ საარჩევნო რეგისტრაციასა და რეგისტრაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული პროცედურების
განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება №20/2012  - ფიზიკური მდგომარეობის გამო ზოგიერთი ამომრჩევლის მიერ ხმის მიცემის პროცედურის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება №14/2012 -  საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა ეთიკის კოდექსის დამტკიცების შესახებ


დადგენილება №8/2012 - საარჩევნო ადმინისტრაციაში განცხადება/საჩივრის შეტანისა და განხილვის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებFaceBook Twitter Digg MySpace Delicious Google ელფოსტაბეჭდვა