დღის რა მონაკვეთში შეუძლია ამომრჩეველს ხმის მიცემა?
საარჩევნო უბანი იღება და კენჭისყრა იწყება დილის 8 საათზე. კენწისყრა გრძელდება 20 საათამდე. 20 საათზე საარჩევნო უბანი იკეტება, მაგრამ თუ ამ დროისათვის მოსული ამომრჩევლები რიგში დგანან, საარჩევნო უბანი დაიკეტება მხოლოდ მას შემდეგ, როცა ყველა მათგანი შეძლებს ხმის მიცემას.
ბეჭდვა