№5 – საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
№5 – საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
შემავალი პარტიები:

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

საქართველოს ქრისტიან-კონსერვატიული პარტია
ბეჭდვა