ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო
926959
48.15%
საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - გაერთიანებული ოპოზიცია „ძალა ერთობაშია“
522463
27.14%
ცესკო დადგენილებები
13 მაისი, 2014 წ.
დადგენილება №29/2014 - 07.05.2014

2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების მორიგი არჩევნებისთვის საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ არჩევნებისათვის საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესის განსაზღვრის თაობაზე“ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 16 აპრილის №20/2014 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დადგენილება №28/2014 - 01.05.2014

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნებისათვის ზოგიერთი საარჩევნო ღონისძიების დადგენის შესახებ

დადგენილება №27/2014 - 30.04.2014

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნებისათვის ზოგიერთი საარჩევნო ღონისძიებისა და ვადის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება №26/2014 - 26.04.2014

„საარჩევნო პროცედურის განსაზღვრის თაობაზე” საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2012 წლის 21 სექტემბრის №41/2012 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დადგენილება №25/2014 - 26.04.2014

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა სახელმძღვანელო ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე

დადგენილება №24/2014 - 26.04.2014

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნებისათვის საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრთა სახელმძღვანელო ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე

დადგენილება №23/2014 - 19.04.2014

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების არჩევნებისათვის ზოგიერთი საარჩევნო პროცედურის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება №22/2014 - 19.04.2014

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტების რიგითი ნომრის მინიჭების ზოგიერთი საარჩევნო პროცედურის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება №20/2014 - 16.04.2014

2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების მორიგი არჩევნებისთვის საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ არჩევნებისათვის საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესის განსაზღვრის თაობაზე


დადგენილება №19/2014 - 16.04.2014

ადმინისტრაციულ პატიმრობაში მყოფი ამომრჩევლებისათვის 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნებში ხმის მიცემის საყოველთაო უფლების რეალიზების მიზნით საარჩევნო პროცედურებისა და ვადების განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება №12/2014 - 20.03.2014

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევის პროცედურებისა და გადაწყვეტილების მიღების წესის დამტკიცების შესახებ

FaceBook Twitter Digg MySpace Delicious Google ელფოსტაბეჭდვა