მცხეთის სასამართლომ თიანეთის არჩევნების შედეგების ბათილად ცნობის მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა
25 ოქტომბერი, 2017 წ.
მცხეთის რაიონულმა სასამართლომ თიანეთში ჩატარებულ არჩევნებთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაცია “დემოკრატიული ინიციატივა საერთაშორისო ცენტრის” საჩივარი არ დააკმაყოფილა.

ორგანიზაცია თიანეთის მე-20 უბნის შედეგების ბათილად ცნობას და ამ უბანზე არჩევნების ხელახლა ჩატარებას ითხოვდა.

ბეჭდვა