დემოკრატიული მოძრაობა
15 სექტემბერი, 2017 წ.
ბეჭდვა