პარტია საქართველოს პროგრამა
პარტია საქართველოს პროგრამა
საქართველო უძველეს სახელმწიფოთა რიცხვს განეკუთვნება. ჩვენი ისტორიული ვალია, გავაერთიანოთ,გავაძლიეროთ და შევინარჩუნოთ ერთიანი ქართული სახელმწიფო. დავაყენოთ ის განვითარებისა და ცივილიზებული სამყაროს მისეულ ტრადიციულად კუთვნილი ადგილის დასაბრუნებელ გზაზე, სადაც მისი ყველა მოქალაქის ძირითადი, ფუნდამენტური უფლებებისა და თავისუფლების დაცვის გარანტი იქნება სახელმწიფო განურჩევლად მათი სქესისა, ეროვნებისა, კანის ფერისა, მრწამსისა, აღმსარებლობისა, შესაძლებლობებისა, ეთნიკური, სოციალური თუ პარტიული კუთვნილებისა, წოდებრივი მგდომარეობისა და ა.შ. მოქალაქეს კი მიეცემა საშუალება, საკუთარი ნიჭი, ცოდნა, გამოცდილება და ენერგია გამოიყენოს ქვეყნის საკეთილდღეოდ. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა საქართველოს მოქალაქეების გამაერთიანებელი, ერთიან ხედვაზე დაფუძნებული საერთო ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი იდეისა და პრიორიტეტების განსაზღვრა, რომელსაც წარმოგიდგენთ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება-პარტია საქართველო.
სრულად
ბეჭდვა