ქარელი - პარტიული სიები
რიგითი ნომერი სახელი გვარი პარტია
1 მარლენ ლომიტაშვილი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
2 ზაზა გოჩაშვილი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
3 მარინე მარჯანიძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
4 კუკური ბალიაშვილი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
5 ნინო ბიჭიაშვილი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
6 გურამი მურაჩაშვილი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
7 ვახტანგ გულიკაშვილი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
8 ლალი რამაზაშვილი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
9 მალხაზ ქუბაძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
10 ვანო ბალიაშვილი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
11 გია ინდუაშვილი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
12 ნონა ალხანაშვილი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
13 ალექსანდრე ორჯონიკიძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
14 ეკატერინე ლეჟავა 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
15 ემზარ მედოშვილი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
16 სარდიონ კოპაძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
17 ალექსანდრე ლემსაძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
18 გიორგი ჩიმჩიური 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
19 გელა ემანულიძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
20 მარინა ფარქაშვილი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
1 მერაბ ობოლაძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
2 ნინო მარჯანიძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
3 გოდერძი კაბულაშვილი 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
4 გიორგი თევდორაშვილი 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
5 სიდონია დავითაშვილი 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
6 ალექსანდრე დოღანაძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
7 მურთაზი კიკვილაშვილი 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
8 მამუკა გოქაძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
9 ლევან გულიაშვილი 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
10 მარიამი კალმახელიძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
11 რაისა ჭიკაძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
12 მამუკა თავშავაძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
13 ვლადიმერ გარსიძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
14 გოჩა გაგნიძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
15 ელგუჯა გვარამაძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
16 ლია კაბულაშვილი 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
17 რუსუდან გელაშვილი 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
1 ნიკოლოზ ახალკაცი 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
2 ზაზა მარჯანიძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
3 მარიამი ქელეხსაშვილი 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
4 ჯუმბერ ნოზაძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
5 თამარ დიასამიძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
6 გია ჭიღლაძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
7 თამაზ ახალკაცი 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
8 გოჩა ნებიერიძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
9 ლალი კილასონია 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
10 ჰამლეტ დავრაშელიძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
11 გიორგი გელდიაშვილი 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
12 დავით ჯოხტაბერიძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
13 დავით კოპაძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
14 მიხეილ ჩუტკერაშვილი 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
15 ბესიკ სიდამონიძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
16 რომან ხანიშვილი 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
17 ლევან სტეფანიშვილი 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
18 ოლია ტეტუნაშვილი 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
19 ნაზი სამხარაძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
20 ხათუნა ღამბარაშვილი 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
1 სოსო საზანდრიშვილი 6. „რესპუბლიკური პარტია”
2 თინა მაისურაძე 6. „რესპუბლიკური პარტია”
3 ნოდარ გელაშვილი 6. „რესპუბლიკური პარტია”
4 სიმონი გელაშვილი 6. „რესპუბლიკური პარტია”
5 გიორგი საზანდრიშვილი 6. „რესპუბლიკური პარტია”
6 შუშანა დვალი 6. „რესპუბლიკური პარტია”
7 თამარი მაისურაძე 6. „რესპუბლიკური პარტია”
8 ნანა იმერლიშვილი 6. „რესპუბლიკური პარტია”
9 ნაზო მჭედლიძე 6. „რესპუბლიკური პარტია”
10 ირმა წოწოლაშვილი 6. „რესპუბლიკური პარტია”
11 ნაილი გელაშვილი 6. „რესპუბლიკური პარტია”
12 გიორგი გელაშვილი 6. „რესპუბლიკური პარტია”
13 ზურაბ მარჯანიძე 6. „რესპუბლიკური პარტია”
14 გიორგი მაისურაძე 6. „რესპუბლიკური პარტია”
15 ხათუნა გელაშვილი 6. „რესპუბლიკური პარტია”
1 ზურაბ ქველაძე 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
2 ტარიელ მძინარაშვილი 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
3 ნანა ზურაბაშვილი 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
4 თეიმურაზ გემიაშვილი 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
5 მურთაზ იმერლიშვილი 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
6 გელა ამბოკაძე 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
7 ჯემალი ხუციშვილი 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
8 როზა პაპიაშვილი 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
9 ნიკა სიდამონიძე 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
10 მზია თოთლაძე 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
11 ნანა აბაშიშვილი 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
12 ნოდარ არხოშაშვილი 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
13 ილია ხანიშვილი 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
14 გიორგი ხმალაძე 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
15 რეზო მესხი 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
16 გურამ მულაძე 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
17 ვიქტორ კოვალი 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
18 ზენერი მესხიძე 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
19 უჩა გათაშვილი 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
1 ზურაბ ლომია 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
2 ნინო ხუციშვილი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
3 ნოდარ ელბაქიძე 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
4 გელა ხომასურიძე 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
5 მაია მოქია 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
6 მარინა ხომასურიძე 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
7 გელა ფიცხელაური 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
8 ვახტანგი მაღლაკელიძე 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
9 სოფიო მაღლაკელიძე 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
10 აკაკი ლაშქარაშვილი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
11 თამრიკო კოდუა 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
12 ვეფხია კობახიძე 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
13 გიორგი ღვინიაშვილი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
14 ქეთევან წულუკიძე 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
15 სოსო ჯაბანაშვილი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
16 ვაჟა აფციაური 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
17 ირაკლი ბოდაველი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
18 მარიამი რაჯებაშვილი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
19 ეკატერინე ხიზანიშვილი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
20 ზვიადი ლობჟანიძე 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
1 თამარ არსენაძე 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
2 ნუგზარ კოტიაშვილი 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
3 კობა წოწოლაშვილი 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
4 გიორგი ბადრიაშვილი 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
5 გიორგი ნოზაძე 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
6 თინათინ ვანიშვილი 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
7 თამაზ ღოლიჯაშვილი 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
8 ხათუნა ჯანიკაშვილი 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
9 ომარ მეზვრიშვილი 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
10 შოთა ბაგაშვილი 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
11 მაყვალა გელაშვილი 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
12 თეონა წარია 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
13 გურამ გონაშვილი 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
14 რომან გელაშვილი 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
15 გიორგი ღოლიჯაშვილი 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
16 ელენე კვალიაშვილი 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
17 თამარ კოტაშვილი 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
1 ივანე არდემანაშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
2 ილია ქელეხსაშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
3 ცირა ინდუაშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
4 გია კუთხაშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
5 გიორგი დაბრუნდაშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
6 ზურაბი ახმედოვი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
7 გიორგი გოგაშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
8 ნიკოლოზ მეხრიშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
9 მიხეილ მექვაბიძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
10 გელა გელაშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
11 ჯემალი მჭედლიშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
12 ირმა ყიფიანი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
13 ტარიელ გოჩაშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
14 შოთა ყიფიანი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
15 ბადრი მურჯიკნელი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
16 გიორგი გოდელაძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
17 დავითი სომხიშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
18 მერაბ ბუზიაშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
19 ალექსი მეყანწიშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
20 გიორგი ქიტიაშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
ბეჭდვა