გორი - საარჩევნო სიები
რიგითი ნომერი სახელი გვარი პარტია
1 ზვიად საბანაძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
2 კახაბერ ბურჯანაძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
3 დავით მახნიაშვილი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
4 ერეკლე ლაფაჩი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
5 მარინა კობალაძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
6 ზურაბ ღვინიაშვილი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
7 ნუკრი მამესწარაშვილი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
8 მზევინარ ცარიელაშვილი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
9 გივი წვერავა 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
10 მაია მარგველაშვილი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
11 ლაშა წკრიალაშვილი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
12 ანა ირემაძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
13 ინგა ონიაშვილი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
14 ილია ესიაშვილი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
15 ლევან პიპანაშვილი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
16 თამაზ ხუციშვილი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
17 დავით მურადაშვილი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
18 მარინე პაპუნაშვილი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
19 გიორგი სულთანიშვილი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
20 გიორგი საბანაძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
21 ეთერ კეჩხუაშვილი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
22 ოთარ თინიკაშვილი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
23 ვახტანგი გაგნიძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
24 ზურაბ ფისუაშვილი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
25 ტარიელი მამისაშვილი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
26 გიორგი მელქუაშვილი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
27 თამარ ნარიაშვილი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
28 რუსუდან ოქროაშვილი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
29 თეონა ფისუაშვილი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
30 ზაზა ალავერდაშვილი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
31 იოსებ ღვინიაშვილი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
1 ივანე მაჭარაშვილი 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
2 ნუკრი ჯალაბაძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
3 ვახტანგ რაზმაძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
4 გიორგი მაჭარაშვილი 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
5 იოსებ სოსიაშვილი 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
6 ალექსანდრე კუდუხაშვილი 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
7 ნინა თანდიაშვილი 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
8 ნათია როსტომაშვილი 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
9 ლამარა ყულიაშვილი 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
10 ხათუნა ბითაძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
11 ზურაბ ნასყიდაშვილი 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
12 გოჩა გიორგაშვილი 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
13 ვახტანგ ბითაძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
14 თამარ ჯავახი 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
15 ნიკა ჯალაბაძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
16 თამთა ჯალაბაძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
17 დეზიმონ რაზმაძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
18 ხვიჩა ქარელიშვილი 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
19 ლავრენტი ყულიაშვილი 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
20 იოსებ ხუბულაშვილი 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
1 ვაჟა თაყაძე 4. „გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა”
2 ჯემალ შიუკაშვილი 4. „გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა”
3 ნელი ყულიაშვილი 4. „გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა”
4 ხვთისო ნაცვლიშვილი 4. „გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა”
5 ზაირა ყულიაშვილი 4. „გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა”
6 ჯამბულ ყულიაშვილი 4. „გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა”
7 გოჩა ბზიშვილი 4. „გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა”
8 ლიანა მაჭარაშვილი 4. „გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა”
10 რამან თანდიაშვილი 4. „გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა”
11 დურმიშხან ფილიშვილი 4. „გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა”
12 რომან პაპუაშვილი 4. „გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა”
13 რამან თანდიაშვილი 4. „გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა”
14 მაია კუდუხაშვილი 4. „გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა”
15 გიორგი თინიკაშვილი 4. „გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა”
16 ხათუნა პაპუაშვილი 4. „გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა”
17 გიორგი ციცაგი 4. „გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა”
1 ვასილისა ჯაბახიძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
2 ბექა ქორჩილავა 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
3 თეონა მაისურაძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
4 გიორგი ტურაშვილი 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
5 ირმა ამბარდნიშვილი 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
6 ილია ეცადაშვილი 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
7 შორენა მაყიშვილი 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
8 ვახტანგ გაგნიძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
9 მაია ბარჯაძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
10 ვახტანგ აზალაძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
11 ნაზი დიდებელი 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
12 სერგო ლუკაშვილი 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
13 ქეთევან ეჯოშვილი 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
14 ირაკლი კახნიაშვილი 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
15 შორენა ჭიოტაშვილი 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
16 მალხაზ სალამაძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
17 ნინო საბიაშვილი 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
18 მალხაზ გელაძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
19 ტატიანა ცერცვაძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
20 ნიკოლოზ კოპაძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
21 თინათინ შეშაბერიძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
22 კონსტანტინე რომელაშვილი 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
23 თამარ ფეიქრიშვილი 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
24 მინდია გოდერძიშვილი 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
25 ლია ნატრიაშვილი 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
1 ვიქტორ ქარქიშვილი 6. „რესპუბლიკური პარტია”
2 თინათინ თაყაძე 6. „რესპუბლიკური პარტია”
3 გიორგი სომხიშვილი 6. „რესპუბლიკური პარტია”
4 ნანა ლაფერაშვილი 6. „რესპუბლიკური პარტია”
5 ედუარდ გუდიაშვილი 6. „რესპუბლიკური პარტია”
6 ალექსანდრე ვალიაური 6. „რესპუბლიკური პარტია”
7 ლალი დოლიძე 6. „რესპუბლიკური პარტია”
8 გია გრიგორიანი 6. „რესპუბლიკური პარტია”
9 გიორგი ცხვედიანი 6. „რესპუბლიკური პარტია”
10 ნინო ყაზიშვილი 6. „რესპუბლიკური პარტია”
12 ანაიდა პოღოსიანი 6. „რესპუბლიკური პარტია”
13 გიორგი კურტანიძე 6. „რესპუბლიკური პარტია”
14 დავით პოღოსიანი 6. „რესპუბლიკური პარტია”
15 გიორგი ანდღულაძე 6. „რესპუბლიკური პარტია”
16 ქიშმიშ პოღოსიან 6. „რესპუბლიკური პარტია”
17 გოჩა ელიაშვილი 6. „რესპუბლიკური პარტია”
1 თამარ კოდოშვილი 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
2 გიორგი წულუკიძე 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
3 შოთა გორგიაშვილი 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
4 მარინე მდივანი 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
5 მიხეილ ჩიხლაძე 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
6 ბესარიონი ბერიანიძე 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
7 მარინე კაბულაშვილი 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
8 რიტა აბალაკი 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
9 ზურაბ კეჩხუაშვილი 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
10 ვახტანგ ასლანიშვილი 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
11 ციცინო შოშიაშვილი 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
12 იზა კენჭოშვილი 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
13 მიხეილ ქობლიანიძე 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
14 თამაზ მამისაშვილი 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
15 აკაკი წიკლაური 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
16 ნანა ადუაშვილი 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
17 ილია მინდიაშვილი 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
18 ნინო ხანიშვილი 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
19 უშანგი გოგიაშვილი 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
1 თამაზ კლიმიაშვილი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
2 ზურაბ მეზვრიშვილი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
3 თამარ ზურაბაშვილი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
4 ილია ქერდიყოშვილი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
5 ზურაბ ხაბალაშვილი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
6 ნიკოლოზ მიღრიჯანაშვილი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
7 დარეჯან ედილაშვილი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
8 ნინო ყველაშვილი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
9 მზია გორგიშელი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
10 ლია ქევხიშვილი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
11 ნიკოლოზი კლიმიაშვილი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
12 თინათინ მეზვრიშვილი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
13 თეონა ხმიადაშვილი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
14 თეონა სულაბერიძე 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
15 გოდერძი წიქარიძე 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
16 მაია ადუაშვილი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
17 ბადრი ღოლიჯაშვილი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
18 ქსენო დედანაშვილი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
19 თამარ გელაშვილი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
20 დავით განჯელაშვილი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
1 ბადრი ნანეტაშვილი 20. „შენების მოძრაობა”
2 პაპუნა კობერიძე 20. „შენების მოძრაობა”
3 ივანე არჩუაძე 20. „შენების მოძრაობა”
4 ვახტანგ ბერკაცაშვილი 20. „შენების მოძრაობა”
5 ზვიად დავითიძე 20. „შენების მოძრაობა”
6 ნინო მიდელაშვილი 20. „შენების მოძრაობა”
7 მირიან მაზმიშვილი 20. „შენების მოძრაობა”
8 ილია ძამაშვილი 20. „შენების მოძრაობა”
9 რამაზ ყაყიტაშვილი 20. „შენების მოძრაობა”
10 გურამ ვაჭრიძე 20. „შენების მოძრაობა”
11 გიორგი ხიდაშელი 20. „შენების მოძრაობა”
12 თეიმურაზ გიგუაშვილი 20. „შენების მოძრაობა”
13 ზაურ კვინიკაძე 20. „შენების მოძრაობა”
14 კახაბერ ერგემლიძე 20. „შენების მოძრაობა”
15 ბექა ვატიტაძე 20. „შენების მოძრაობა”
16 ზურაბი კუდუხაშვილი 20. „შენების მოძრაობა”
17 პაატა ხუციშვილი 20. „შენების მოძრაობა”
18 თემურ აფხაზაშვილი 20. „შენების მოძრაობა”
19 ზურაბ ლაღიძე 20. „შენების მოძრაობა”
20 მალხაზ ვახტანგაშვილი 20. „შენების მოძრაობა”
1 ნინო ბერუაშვილი 29. „ახალი მემარჯვენეები”
2 ზეზვა ჩანადირი 29. „ახალი მემარჯვენეები”
3 მარინე კუპატაძე 29. „ახალი მემარჯვენეები”
4 ია ჯოხაძე 29. „ახალი მემარჯვენეები”
6 ფრიდონ კეპაშვილი 29. „ახალი მემარჯვენეები”
7 მიხეილ ანიაშვილი 29. „ახალი მემარჯვენეები”
8 ტარიელ გულისაბედაშვილი 29. „ახალი მემარჯვენეები”
9 ჯუმბერ ახალკაცი 29. „ახალი მემარჯვენეები”
10 ხათუნა ცაბაძე 29. „ახალი მემარჯვენეები”
11 თინათინ ხაჩიძე 29. „ახალი მემარჯვენეები”
12 თამარ ციცვიძე 29. „ახალი მემარჯვენეები”
13 ზაზა ქურდაძე 29. „ახალი მემარჯვენეები”
14 გიორგი ქურდაძე 29. „ახალი მემარჯვენეები”
15 ჯემალ ტაბატაძე 29. „ახალი მემარჯვენეები”
17 ელიზა ცაბაძე 29. „ახალი მემარჯვენეები”
18 ეკატერინე ლომიძე 29. „ახალი მემარჯვენეები”
19 გელა ხუგაევი 29. „ახალი მემარჯვენეები”
1 ზაზა მეზვრიშვილი 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
2 ქეთევან ბერიანიძე 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
3 ავთანდილ გოგინაშვილი 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
4 ელისო ჩალაური 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
5 დიმიტრი სამადალაშვილი 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
6 მიხეილ კვალიაშვილი 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
7 ეთერ ლუხუტაშვილი 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
8 იოსებ მეზვრიშვილი 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
9 დალი ძიძიგური 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
10 თამაზ ბადრიაშვილი 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
11 მარიამ ძიძიგური 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
12 რუსუდან კვალიაშვილი 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
13 ასლან მეზვრიშვილი 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
14 იზოლდა მეზვრიშვილი 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
15 მარიამ მურადაშვილი 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
16 ნათელა მეზვრიშვილი 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
17 თენგიზ ბარამაშვილი 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
1 ალიკო ლურსმანაშვილი 37. „სოციალისტური საქართველო - კომუნისტები”
2 ნაზო სტეფანიშვილი 37. „სოციალისტური საქართველო - კომუნისტები”
3 ალექსი მიქელაშვილი 37. „სოციალისტური საქართველო - კომუნისტები”
4 თამარ ქარქიშვილი 37. „სოციალისტური საქართველო - კომუნისტები”
5 ალექსი უთნელიშვილი 37. „სოციალისტური საქართველო - კომუნისტები”
6 რევაზ ბერძნიშვილი 37. „სოციალისტური საქართველო - კომუნისტები”
7 მაყვალა შატაკიშვილი 37. „სოციალისტური საქართველო - კომუნისტები”
8 მაყვალა ბერიძე 37. „სოციალისტური საქართველო - კომუნისტები”
9 გივი შიოშვილი 37. „სოციალისტური საქართველო - კომუნისტები”
10 ბლანდინა დანელიან 37. „სოციალისტური საქართველო - კომუნისტები”
11 მიხეილ დვალიშვილი 37. „სოციალისტური საქართველო - კომუნისტები”
13 რობიზონ ეცადაშვილი 37. „სოციალისტური საქართველო - კომუნისტები”
14 მიშა გეგელაშვილი 37. „სოციალისტური საქართველო - კომუნისტები”
15 გურამ გორგიშელი 37. „სოციალისტური საქართველო - კომუნისტები”
16 მარია გიგოლაევი 37. „სოციალისტური საქართველო - კომუნისტები”
17 ოლღა გნოლიძე 37. „სოციალისტური საქართველო - კომუნისტები”
18 გულნარა ონეზაშვილი 37. „სოციალისტური საქართველო - კომუნისტები”
19 ცისანა ფოცხვერაშვილი 37. „სოციალისტური საქართველო - კომუნისტები”
1 ილია მეტრეველი 38. საარჩევნო ბლოკი „სახალხო-ხალხის ერთსულოვნება”
2 ბესიკ კაიშაური 38. საარჩევნო ბლოკი „სახალხო-ხალხის ერთსულოვნება”
3 სოფიო გუდაძე 38. საარჩევნო ბლოკი „სახალხო-ხალხის ერთსულოვნება”
4 ნაზო კურტანიძე 38. საარჩევნო ბლოკი „სახალხო-ხალხის ერთსულოვნება”
5 ნანა ხიზანიშვილი 38. საარჩევნო ბლოკი „სახალხო-ხალხის ერთსულოვნება”
6 ავთანდილ ნაფიშვილი 38. საარჩევნო ბლოკი „სახალხო-ხალხის ერთსულოვნება”
7 ილია მახათაძე 38. საარჩევნო ბლოკი „სახალხო-ხალხის ერთსულოვნება”
8 გოჩა დათაშვილი 38. საარჩევნო ბლოკი „სახალხო-ხალხის ერთსულოვნება”
9 ზაზა მელთაური 38. საარჩევნო ბლოკი „სახალხო-ხალხის ერთსულოვნება”
10 ბეგლარ კოლოტაშვილი 38. საარჩევნო ბლოკი „სახალხო-ხალხის ერთსულოვნება”
11 ილია კოშორიძე 38. საარჩევნო ბლოკი „სახალხო-ხალხის ერთსულოვნება”
12 თეიმურაზ ირემაძე 38. საარჩევნო ბლოკი „სახალხო-ხალხის ერთსულოვნება”
13 შოთა დუტკინი 38. საარჩევნო ბლოკი „სახალხო-ხალხის ერთსულოვნება”
14 ნიკა ელიაური 38. საარჩევნო ბლოკი „სახალხო-ხალხის ერთსულოვნება”
15 გიორგი ზერეკიძე 38. საარჩევნო ბლოკი „სახალხო-ხალხის ერთსულოვნება”
16 ზაზა გალუსტაშვილი 38. საარჩევნო ბლოკი „სახალხო-ხალხის ერთსულოვნება”
1 გელა კაპანაძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
2 მიხეილ გოგინაშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
3 თამარ მურალოვი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
4 ზაქარია მებადური 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
5 ბაქარი გიუნაშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
6 მარლენ ნადირაძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
7 ლიანა ჩლაჩიძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
8 მამუკა ფანიაშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
9 მიხეილ ვახტანგაშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
10 ლიანა ოქროპირიძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
11 გიორგი ბერუაშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
12 ნაილი მელანაშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
13 მაია მთვარაძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
14 გელა ნასყიდაშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
15 ზვიად ზვიადაძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
16 ნიკოლოზ მიქაბერიძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
17 დავით რაზმაძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
18 დავით გუდაძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
19 ნანა ედიშერაშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
20 დავით სარალიძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
21 ხვიჩა ხიხალაშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
22 შოთა ვანიშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
23 ილია ვარდანაშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
24 გიორგი შიოშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
25 ჯუმბერ გიგაური 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
26 ირაკლი ჯალაბაძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
27 მიხეილ გოგებაშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
28 კობა ბერიანიძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
29 მურაზ ღოლიჯაშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
30 მალხაზ ბაიაძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
31 ასმათ ტალახაძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
32 მერაბ მელანაშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
33 მანუჩარ ლაფაჩი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
34 ავთანდილ შოშიაშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
35 კახაბერ ედიშერაშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
36 ივანე კორინთელი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
37 დავით ადუაშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
38 ჯემიკო დუდაშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
39 ზურაბ ყაჯრიშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
40 იოსებ მუმლაძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
41 ივანე ნონიკაშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
ბეჭდვა