ახალქალაქი - პარტიული სიები
რიგითი ნომერი სახელი გვარი პარტია
1 ჰარუთიუნ ალექსანიან 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
2 არსენ კარაპეტიან 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
3 მხითარ ისრაელიან 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
4 სედრაკ პალოიან 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
5 ნინო კოჟორიძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
6 ლუიზა მინოსიანი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
7 არტურ ასლანიან 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
8 ანნა პეტროსიან 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
9 ჯონი ხოზრევანიძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
10 არამ მარანგოზიან 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
11 სამველ აბრამიან 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
12 ჟორა ალექსანიან 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
13 სერიოჟა ირიციან 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
14 ჰასმიკ კირაკოსიან 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
15 სოფიკ ოგანესიან 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
16 ქიშმიშ ხდრიან 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
17 მარტიროს არუთიუნიან 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
18 ჰარუთიუნ ავეტისიან 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
19 ქეროფ აბაჯიან 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
20 ერვანდ მკრტჩიან 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
21 ნარინე ხაჩატრიან 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
22 რუდიკ დანიელიან 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
23 არმინე ასადურიან 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
24 სტეპან ტონაკანიან 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
25 გაიანე მკოიან 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
26 მასის ნურჯანიან 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
27 სტეფან ერზინკიან 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
28 ჟუჟუნა მიქელაძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
29 არმენ მოსოიან 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
30 აიკანუშ მარტიროსიანი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
31 გაგიკ კაზარიან 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
32 ჰრაჩ გრიგორიან 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
33 ოთარი ქამადაძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
34 გაბრიელ სტეპანიან 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
1 აშოტ რაისიან 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
2 ვარდან ჩოკანდარიან 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
3 ნვერ მოსოიან 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
4 სამველ აბაჯიან 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
5 რუდიკ პაპოიან 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
6 აბრაჰამ აბრამიან 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
7 ანდრანიკ მარაბიან 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
8 ნაირა ჩოკანდარიან 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
9 გამლინა კარახანიან 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
10 ჰასმიკ ჩოკანდარიან 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
11 ჟორა სუკასიან 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
12 ანდრეი ნონოიან 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
13 ნასლეტ ხანახიან 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
14 კარაპეტ კარაპეტიან 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
15 გეორგი მხჩიან 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
16 კარინე პოზოიან 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
17 ხაჩიკ ბაღდადიან 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
18 ვერიკო მაქაცარია 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
19 მარიკა გელაშვილი 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
20 სალომე ნიჟარაძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
1 ზურაბ ოზგებიშვილი 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
2 რამაზ ქერეჭაშვილი 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
3 დიანა ვართანოვი 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
4 კახაბერ შუბითიძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
5 ლარისა ხაჩატურიანი 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
6 თემურ წიკლაური 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
7 ეკატერინე გელაშვილი 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
8 გიორგი რუხაია 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
9 იოსებ პატარაია 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
10 ნინო გაგაძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
11 მარინა გამრეკელაშვილი 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
12 მარიკა მელიქიძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
13 გრიგორ ზოროღლიან 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
14 არმენ ხაჩატრიან 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
15 გევორგ აღაიან 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
16 რამაზ კოკოშაშვილი 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
1 სამველ პეტროსიან 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
2 ზაქარ ზაქარიან 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
3 სიმონ მანანიან 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
4 სარგის უზუნიან 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
5 სერგო ლაგზიან 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
6 ადამ ზარმარიან 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
7 არმენ ფარმანიანი 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
8 ანაიდ კარაპეტიან 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
9 ლანდა ალვარიან 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
10 ჯულიეტა შირინიანი 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
11 ჯემმა ეღიაზარიან 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
12 მამიკონ მარკარიან 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
13 ფელიქს სეირანიან 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
14 ანდრანიკ გრიგორიან 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
15 პეტია მკოიან 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
16 ვარდგეს ვარტევანიან 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
17 ანი სარკსიან 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
18 მარინე ოვაკანიან 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
19 არტურ მანუკიან 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
20 მარტიროს მურადიან 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
21 ალინა ელიზბარიან 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
1 ლუდმილა ჯანაშვილი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
2 ირინე ბეგაშვილი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
3 ასია წერონელი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
4 თამაზ ძულიაშვილი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
5 ვეფხვია გიგაური 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
6 ნინელი მორჩილაძე 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
7 ნანა გოგილიძე 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
8 მილენა ჭანტურია 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
9 ემზარ გაზდელიანი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
10 გურანდა კუდავა 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
11 მურადი გიგაური 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
12 ბესიკ ბოდაველი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
13 ლოლიტა კეკენაძე 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
14 ლალი ცერექაშვილი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
15 ენი ჯანაშვილი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
16 გვანცა ახვლედიანი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
17 სერგო სტეფანიანი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
1 ლორანდ ეზოიან 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
2 აღასინ ეზოიან 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
3 მელქონ ქოშატაშიან 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
4 ვალოდია ეზოიან 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
5 ჰასმიკ ქოშატაშიან 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
6 ვაზგენ ქოსიან 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
7 დიანნა კარახანიან 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
8 ციალა ქოსიან 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
9 ნუნე კატრჯიან 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
10 როსტომ კატრჯიან 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
11 ელიდა კატრჯიან 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
12 რაფიკ კატრჯიან 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
13 ლილი ეზოიან 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
14 კარინე ეზოიან 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
15 ნუნე გაბრიელიან 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
16 ალისა დუმოიან 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
17 სასუნ კობელიან 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
1 ნაირი ირიციან 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
2 გაიოზ ლომსაძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
3 არმინე მინასიან 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
4 მელქონ მაკარიან 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
5 ოთარ ერანოსიან 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
6 რობიზონ ყავრელიშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
7 სედა მელკუმიან 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
8 გრიგორ წორმუტიან 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
9 ჰოვიკ მურადიან 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
10 არმენ უნანიან 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
11 აღვან აბაჯიან 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
12 კარენ სიმონიან 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
13 არმენ ხაჩატურიან 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
14 არტაშეს აბგარიან 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
15 ვარაზდატ სალვარიან 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
16 ხაჩიკ ბალასანიან 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
ბეჭდვა