ლაგოდეხის საარჩევნო ოლქის N 21 საარჩევნო უბანზე საარჩევნო ყუთში ბიულეტენები ჩაყარეს

ლაგოდეხის საარჩევნო ოლქის N 21 საარჩევნო უბანზე საარჩევნო ყუთში ბიულეტენები უკანონოდ ჩაყარეს. აღნიშნული დარღვევა ადამიანის უფლებათა დაცვის დამკვირვებელმა დავით მშვილდაძემ დააფიქსირა, თუმცა დარღვევის აღმოფხვრა ვერ მოხერხდა, რადგან კომისიის წევრები ფიზიკური ძალის გამოყენებით საარჩევნო ყუთთან არ უშვებენ.

დამკვირვირვებელმა უბნის მონაცემების გაუქმება მოინდომა, მაგრამ საჩივარს საარჩევნო კომისია არ იხილავს.

ბეჭდვა