ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო
832272
55.42%
საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
256547
17.08%
ტყიბული - პარტიული სიები
რიგითი ნომერი სახელი გვარი პარტია
1 რუსლან ჯულაყიძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
2 რეზო გაბრიჭიძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
3 ნანა ბახუტაშვილი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
4 ელდარი ჩაფიძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
5 დავითი მორჩაძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
6 მანუჩარი ბრეგაძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
7 ნინო ბახუტაშვილი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
8 შიო ობოლაძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
9 გოჩა ქათამაძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
10 ხათუნა დალაქიშვილი-კეკელია 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
11 ნიკოლოზი ობოლაძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
12 ლევანი ხვადაგიანი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
13 თეონა ქავთარაძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
14 გურამი გაბელაშვილი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
15 შოთა ცნობილაძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
16 გაიოზი გიორგაძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
17 ელისო ფოფხაძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
18 გაგა აბულაძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
19 ნოდარი ბოჭორიშვილი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
20 ეკატერინე ჩაფიძე-ცნობილაძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
21 ვლადიმერი კუპრაშვილი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
22 რობერტი ცინცაძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
23 შოთა გურგენიძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
24 ნარგიზა კრიტცნერ 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
25 დარეჯანი ბოჭორიშვილი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
26 გიორგი ჭელიშვილი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
27 ნინო გოგრიჭიანი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
28 დავით ქარქაშაძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
29 ნანა ქარქაშაძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
30 ამირანი სახელაშვილი 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
1 თენგიზ ჭიქაბერიძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
2 კოსტანტინე ბოჭორიშვილი 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
3 ამირანი ქარქაშაძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
4 ალექსი ცქიფურიშვილი 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
5 გელა ახვლედიანი 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
6 ციცინო სილაგაძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
7 თემური ჭიქაბერიძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
8 ქეთევან ბოჭორიშვილი 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
9 გენო ჭიქაბერიძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
10 ლეილა ახვლედიანი 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
11 კახაბერ ჭელიშვილი 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
12 გულო გვეტაძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
13 ეთერი მახვილაძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
14 მაკა ბერუაშვილი 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
15 გულჩე ბოცვაძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
16 ზურაბი ჩიტიძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
1 დავითი ქათამაძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
2 ლევანი დოხნაძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
3 დავითი სოხაძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
4 მაცაცო ჯინჯიხაძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
5 დავითი ლომიძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
6 ბესიკი გაბელაშვილი 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
7 თამარი ნიშნიანიძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
8 გია არსენიძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
9 ნათია ბაძგარაძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
10 გოჩა სირბილაძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
11 გელა ბერძული 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
12 ჯემალი ობოლაძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
13 გია ცირეკიძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
14 ტარიელი ჭიქაბერიძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
15 ნაირა კოკელაძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
16 ბესიკი კუბლაშვილი 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
17 ვასილი ჩუბინიძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
18 ანჟელა ბრეგაძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
19 მაყვალა დეისაძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
20 ალექსანდრე გაბადაძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
1 ბესიკი ცქიფურიშვილი 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
2 ზვიადი ობოლაძე 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
3 თეიმურაზი თოფურია 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
4 მამუკა ჯიშიაშვილი 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
5 ზვიადი ბერეკაშვილი 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
6 კახაბერი ხეცურიანი 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
7 მარინე ჯინჯიხაძე 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
8 გოჩა ფორჩხიძე 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
9 მაკა დიდბერიძე 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
10 მაია ფანჩულიძე 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
11 ხათუნა ქურციკიძე 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
12 გურამი ობოლაძე 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
13 გელა ჯიხვაშვილი 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
14 გიორგი ლოთუაშვილი 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
15 ჯემალი ნანიკაშვილი 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
16 გრიგოლ ობოლაძე 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
17 მურთაზი ბრეგაძე 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
18 კახაბერი ხარატიშვილი 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
19 მარინე გურაბანიძე 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
20 თინათინ კირკიტაძე 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
21 ნანა აბულაძე 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
1 თეა გოგილიძე 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
2 მერაბ წულუკიძე 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
3 ნატალია ნემსიწვერიძე 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
4 ბორისი სულაბერიძე 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
5 გოჩა ჩირაძე 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
6 შორენა გელაშვილი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
7 თეონა ბერულავა 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
8 გოგონა ჩირაძე 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
9 ივანე მეფარიშვილი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
10 ომარი ჩირაძე 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
11 ლუკა ლექვინაძე 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
12 ნატა ასათიანი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
13 დოდო კოხრეიძე 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
14 ლია ჭელიძე 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
15 გიორგი გაბუნია 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
16 ნატალია გაბუნია 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
17 შალვა ლომთაძე 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
18 ოთარი ნიჟარაძე 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
1 დავითი კაკაურიძე 27. საარჩევნო ბლოკი „გიორგი ვაშაძე - ერთობა ახალი საქართველო”
2 ბადრი გუმბერიძე 27. საარჩევნო ბლოკი „გიორგი ვაშაძე - ერთობა ახალი საქართველო”
3 თეონა სინაურიძე 27. საარჩევნო ბლოკი „გიორგი ვაშაძე - ერთობა ახალი საქართველო”
4 რომანი კაკაურიძე 27. საარჩევნო ბლოკი „გიორგი ვაშაძე - ერთობა ახალი საქართველო”
5 დავითი გუმბერიძე 27. საარჩევნო ბლოკი „გიორგი ვაშაძე - ერთობა ახალი საქართველო”
6 გოგიტა ჭყოიძე 27. საარჩევნო ბლოკი „გიორგი ვაშაძე - ერთობა ახალი საქართველო”
7 ლევანი რატიანი 27. საარჩევნო ბლოკი „გიორგი ვაშაძე - ერთობა ახალი საქართველო”
8 დავითი ბრეგაძე 27. საარჩევნო ბლოკი „გიორგი ვაშაძე - ერთობა ახალი საქართველო”
9 თორნიკე ზივზივაძე 27. საარჩევნო ბლოკი „გიორგი ვაშაძე - ერთობა ახალი საქართველო”
10 ჟანა ხურციძე 27. საარჩევნო ბლოკი „გიორგი ვაშაძე - ერთობა ახალი საქართველო”
11 მარინა გუმბერიძე 27. საარჩევნო ბლოკი „გიორგი ვაშაძე - ერთობა ახალი საქართველო”
12 რევაზი გუმბერიძე 27. საარჩევნო ბლოკი „გიორგი ვაშაძე - ერთობა ახალი საქართველო”
13 ეთერი ბრეგაძე 27. საარჩევნო ბლოკი „გიორგი ვაშაძე - ერთობა ახალი საქართველო”
14 მაია წერეთელი 27. საარჩევნო ბლოკი „გიორგი ვაშაძე - ერთობა ახალი საქართველო”
15 ნათელა ფიფია 27. საარჩევნო ბლოკი „გიორგი ვაშაძე - ერთობა ახალი საქართველო”
16 ლელა აბულაძე 27. საარჩევნო ბლოკი „გიორგი ვაშაძე - ერთობა ახალი საქართველო”
17 ნატალია ბაღიშვილი-გაჩეჩილაძე 27. საარჩევნო ბლოკი „გიორგი ვაშაძე - ერთობა ახალი საქართველო”
18 ვარლამი გაჩეჩილაძე 27. საარჩევნო ბლოკი „გიორგი ვაშაძე - ერთობა ახალი საქართველო”
19 ნონა ტყეშელაშვილი 27. საარჩევნო ბლოკი „გიორგი ვაშაძე - ერთობა ახალი საქართველო”
20 ქრისტინე ზივზივაძე 27. საარჩევნო ბლოკი „გიორგი ვაშაძე - ერთობა ახალი საქართველო”
2 მანანა ნანავა 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
3 ზაზა მიგინეიშვილი 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
5 მამია დარციმელია 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
6 ასმათ ნაჭყებია 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
7 გერონტი გულორდავა 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
8 დოდო გადილია 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
9 გელა ჯეჯელავა 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
10 ბელა ჭილაია 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
11 ზური დანელია 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
12 ივანე კვარაცხელია 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
13 მარგო ჯანაშია 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
14 ლარისა ნაჭყებია 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
15 ნათელა სხულუხია 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
16 გერონტი ჯანაშია 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
17 თამარი დოლბაია 31. „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა”
1 შოთა კუბლაშვილი 37. „სოციალისტური საქართველო - კომუნისტები”
2 გია ლომთაძე 37. „სოციალისტური საქართველო - კომუნისტები”
3 ბათლომე ფორჩხიძე 37. „სოციალისტური საქართველო - კომუნისტები”
4 ანზორი კუბლაშვილი 37. „სოციალისტური საქართველო - კომუნისტები”
5 ჭაბუკი რიჟამაძე 37. „სოციალისტური საქართველო - კომუნისტები”
6 ნიკოლოზი კაკუშაძე 37. „სოციალისტური საქართველო - კომუნისტები”
7 ნინო ჭელიძე 37. „სოციალისტური საქართველო - კომუნისტები”
8 მურადი ცნობილაძე 37. „სოციალისტური საქართველო - კომუნისტები”
9 რამინი დარსაძე 37. „სოციალისტური საქართველო - კომუნისტები”
10 უშანგი ხუციბერიძე 37. „სოციალისტური საქართველო - კომუნისტები”
11 ჟიული გვეტაძე 37. „სოციალისტური საქართველო - კომუნისტები”
12 მამუკა გაბადაძე 37. „სოციალისტური საქართველო - კომუნისტები”
13 გურამი ხუციბერიძე 37. „სოციალისტური საქართველო - კომუნისტები”
14 შურა გაბადაძე 37. „სოციალისტური საქართველო - კომუნისტები”
15 გოჩა გვეტაძე 37. „სოციალისტური საქართველო - კომუნისტები”
16 გულნარა გელაძე 37. „სოციალისტური საქართველო - კომუნისტები”
17 მერაბი შანიძე 37. „სოციალისტური საქართველო - კომუნისტები”
1 დავით კუბლაშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
2 იოსებ რობაქიძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
3 ნატალია კობახიძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
4 იური ელიაშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
5 თამაზი ფართლაძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
6 თემური ძაგნიძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
7 მიხეილ ჯანელიძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
8 მარინა რობაქიძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
9 გია ჯინჯიხაძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
10 როლანდი ჭელიძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
11 დავით აბაშიძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
12 მურადი ბოჭორიშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
13 კახა ქაშიბაძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
14 ოლეგი დარბაიძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
15 ნათია ამბროლაძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
18 რევაზი ფირცხალავა 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
19 გოგიტა სახელაშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
20 ნატო წერეთელი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
21 ოქსანა აშოთია 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
22 ტარიელი ბრეგაძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
23 ზაზა გოგოლაშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
24 ნატო ბოჭორიშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
25 ეკატერინე ფორჩხიძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
26 ეკა მიხელიძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
27 ომარი ცაგარეიშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
28 დემური გაბრიაძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
29 იზოლდა ნემსაძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
30 ზვიადი კუბლაშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
31 ისიდორე ლომთაძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
32 მურმანი ბასილაძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
33 გრიგოლი ჩიხლაძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
34 გიორგი ავალიანი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
35 მანუჩარი გოტიაშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
36 როლანდი არსენაშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
37 გიორგი ნანიკაშვილი 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
38 ირაკლი აბესაძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
FaceBook Twitter Digg MySpace Delicious Google ელფოსტაბეჭდვა
თვითმმართველობის არჩევნებამდე დარჩა 21.10.2017 08:00
მედიაცენტრი live
არქივი
«« ივლისი 2020 »»
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31