ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო
832272
55.42%
საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
256547
17.08%
ხულო -პარტიული სიები
რიგითი ნომერი სახელი გვარი პარტია
1 ნუგზარ სოლომონიძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
2 მამუკა მელაძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
3 მურად იაკობაძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
4 ნუგზარ ირემაძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
5 ნათელა კოჩალიძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
6 არჩილ აბულაძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
7 ეკა პაპიძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
8 თემურ ბერიძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
9 ნაირა თავართქილაძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
10 ამირან პაპიძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
11 რომან იაკობაძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
12 ჯემალ ნაკაშიძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
13 მალხაზ მარკოიძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
14 თენგიზ ქედელიძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
15 ნატო ჩოგაძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
16 ინგა ანანიძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
17 გუგულ ბერიძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
18 ნუგზარ მარკოიძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
19 ლევან ხოზრევანიძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
20 ედნარ წულუკიძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
21 დავით გორგაძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
22 რამაზ თავართქილაძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
23 პაატა აბაშიძე 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
1 მინდია რიჟვაძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
2 ზაზა ვანაძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
3 ბადრი ქამაშიძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
4 ეთერ რიჟვაძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
5 ჯამბულ აბულაძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
6 დავით აბულაძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
7 მანანა მელაძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
8 მზია რიჟვაძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
9 შოთა აბულაძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
10 მანანა რიჟვაძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
11 ზვიად მელაძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
12 ლერი რიჟვაძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
13 ზებურ მელაძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
14 მედიკო რიჟვაძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
15 იზოლდა ვანაძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
16 ბადრი ვანაძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
17 მაყვალა ვანაძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
18 თამაზ ვანაძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
19 კახა ვანაძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
20 გულმთამზე ვანაძე 3. საარჩევნო ბლოკი  „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
1 გიორგი მიქელაძე 4. „გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა”
2 გოჩა რიჟვაძე 4. „გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა”
3 ზურაბ რიჟვაძე 4. „გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა”
4 დავით მელაძე 4. „გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა”
5 ჯამბულ რიჟვაძე 4. „გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა”
6 ედუარდ რიჟვაძე 4. „გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა”
7 დავით რიჟვაძე 4. „გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა”
8 თეონა ქედელიძე 4. „გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა”
9 თემურ მელაძე 4. „გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა”
10 ლევან მელაძე 4. „გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა”
11 შადიე ლაბაძე 4. „გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა”
12 თამარ რიჟვაძე 4. „გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა”
13 ჟუჟუნა რიჟვაძე 4. „გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა”
14 მედეა ქოქოლაძე 4. „გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა”
15 იოსებ ოთიაშვილი 4. „გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა”
16 გურანდა თავართქილაძე 4. „გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა”
17 ცირა ჩოგაძე 4. „გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა”
18 ინგა რიჟვაძე 4. „გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა”
19 ავთანდილ აბულაძე 4. „გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა”
20 ჯამბულ აბულაძე 4. „გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა”
1 ირაკლი ჯორბენაძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
2 ოთარ შაინიძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
3 რამაზ შავაძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
4 ჯემალ ჭელიძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
5 ვაჟა რიჟვაძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
6 ასლან მგელაძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
7 არჩილ მიქელაძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
8 ნათია შანთაძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
9 ბულბული მეხეშიძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
10 ჟანა თავართქილაძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
11 ლევან მახარაძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
12 მინდია ადაძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
13 ალექსანდრე მარკოიძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
14 ნუგზარ გორგილაძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
15 ომარ ხოზრევანიძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
16 მიხეილ შავაძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
17 დავით თავართქილაძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
18 დალი გელაძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
19 მარინა პაქსაძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
20 ეთერ ძირკვაძე 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
1 ზურაბი ტუნაძე 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
2 ანზორ მახარაძე 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
3 თენგიზ შავაძე 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
4 არკადი აბაშიძე 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
5 ვარლამ ხოზრევანიძე 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
6 ავთანდილ მახარაძე 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
7 ნატო ჯაიანი 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
8 ინეზა აბულაძე 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
9 მაია ბოლქვაძე 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
10 ემზარ მელაძე 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
11 მალხაზ ჯორბენაძე 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
12 გოჩა მარკოიძე 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
13 მამუკა ჯორბენაძე 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
14 ნანი ზოიძე 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
15 მაყვალა ვაშაყმაძე 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
16 მაგული ჩოგაძე 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
17 ივერი შავაძე 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
18 მანანა შავაძე 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
19 იოსებ აბულაძე 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
20 დავით ბოლქვაძე 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
1 თინათინი წიკლაური 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
2 გაგა ტატუნაშვილი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
3 ნიკოლოზ თანიაშვილი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
4 ტარიელ შალვაშვილი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
6 მარიამი როსტიაშვილი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
7 ლია გოდიშვილი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
8 თამარი ჩიტაური 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
9 ნონა გურწიშვილი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
10 ქრისტინე გაზდელიანი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
11 მიხეილ უთრუგაშვილი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
12 თამარ ჩიტაური 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
13 ნოდარ გოდიშვილი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
14 როზა ცერექაშვილი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
15 ვალერი ფეიქრიშვილი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
16 რუსუდან ქურასბედიანი 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”
1 მამუკა ღორჯომელაძე 20. „შენების მოძრაობა”
2 ზვიად ძირკვაძე 20. „შენების მოძრაობა”
3 როინ პაქსაძე 20. „შენების მოძრაობა”
4 ვახტანგ აბაშიძე 20. „შენების მოძრაობა”
5 ლევან შაინიძე 20. „შენების მოძრაობა”
6 ნადიმ დეკანაძე 20. „შენების მოძრაობა”
7 იოსებ მარკოიძე 20. „შენების მოძრაობა”
8 ჯემალ ბოლქვაძე 20. „შენების მოძრაობა”
9 ციცინო ბოლქვაძე 20. „შენების მოძრაობა”
10 ბაადურ ძირკვაძე 20. „შენების მოძრაობა”
11 ზაზა აბულაძე 20. „შენების მოძრაობა”
12 ბერდია აბულაძე 20. „შენების მოძრაობა”
13 ლევან კახაძე 20. „შენების მოძრაობა”
14 გიორგი ღორჯომელაძე 20. „შენების მოძრაობა”
15 ნოდარ ბოლქვაძე 20. „შენების მოძრაობა”
16 რესან ძირკვაძე 20. „შენების მოძრაობა”
17 ზურაბ ძირკვაძე 20. „შენების მოძრაობა”
1 თამაზ აბაშიძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
2 ბესიკ ბაუჩაძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
3 ნარგიზ დეკანაძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
4 ნოდარ მიქელაძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
5 ნიკა წულუკიძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
6 იზოლდა სურმანიძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
7 რომან ქედელიძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
8 ირაკლი ბოლქვაძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
9 რამაზ ძირკვაძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
10 ირმა შავაძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
11 თამილა დეკანაძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
12 ოთარ გელაძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
13 თამაზ მესხიძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
14 ალექსანდრე იშხნელიძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
15 მამია შავაძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
16 იაშა აბაშიძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
17 თეიმურაზ ადაძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
18 მერაბ მგელაძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
19 იური აბულაძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
20 ავთანდილ აბულაძე 41. „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”
FaceBook Twitter Digg MySpace Delicious Google ელფოსტაბეჭდვა
თვითმმართველობის არჩევნებამდე დარჩა 21.10.2017 08:00
მედიაცენტრი live
არქივი
«« ივლისი 2020 »»
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31