"4. „გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა”" - მაჟორიტარი კანდიდატები
"4. „გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა”" -  მაჟორიტარი კანდიდატები
05 ოქტომბერი, 2017 წ.
ოლქის დასახელება მაჟორიტარული
ოლქი
სახელი გვარი
6 სამგორი 12 ირაკლი სანიკიძე
6 სამგორი 14 ნოდარ თეთრაძე
6 სამგორი 11 ალექსანდრე რიჟამაძე
8 დიდუბე 16 გიორგი ფირცხალაიშვილი
8 დიდუბე 17 ბექა პეტრიაშვილი
ბეჭდვა