28. „ზვიადის გზა უფლის სახელით [სამართლიანობის აღდგენის კავშირი; მეანაბრეთა ასოციაცია; იპოთეკით დაზარალებულთა დარბაზი; ალტერნატიული პირადობის დაშვების ლიგა; უფალია ჩვენი სიმართლე]”
28. „ზვიადის გზა უფლის სახელით [სამართლიანობის აღდგენის კავშირი; მეანაბრეთა ასოციაცია; იპოთეკით დაზარალებულთა დარბაზი; ალტერნატიული პირადობის დაშვების ლიგა; უფალია ჩვენი სიმართლე]”
04 ოქტომბერი, 2017 წ.
დასახელება რიგითი ნომერი სახელი გვარი
რუსთავი 1 ელგუჯა ქოჩიაშვილი
რუსთავი 2 ემზარ გოგოლაძე
რუსთავი 3 ელგუჯა იმერლიშვილი
რუსთავი 4 ჯემალი ნინიკური
რუსთავი 5 ბესიკ ქოჩიაშვილი
რუსთავი 6 თამარ ზვიადაძე
რუსთავი 7 სიმონ გოჩიტაშვილი
რუსთავი 8 ქეთევან იაშვილი
რუსთავი 9 თამაზი ლეკვეიშვილი
რუსთავი 10 ზურაბი გობეჯიშვილი
რუსთავი 11 ელგუჯა შველიძე
რუსთავი 12 მურმან ხოჯანაშვილი
რუსთავი 13 გოდერძი გუნაშვილი
რუსთავი 14 გივი ჭამპურიძე
რუსთავი 15 ლიანა კალაძე
რუსთავი 16 მიხეილ ადეიშვილი
ბეჭდვა