წინასააჩევნო კაპანიაში ხელის შეშლა ოცნების მიერ
20 სექტემბერი, 2017 წ.
ბეჭდვა