Yerli seçkilər

Ellada Rizayeva Demokratia xalqın səlahiyyətləri deməkdir. Xalq öz istəklərini necə ifadə edir? Bu ikicür ola  bilər: 1- səsvermə yoluyla (məs: referendum) ve hərkəs birlikde, xüsusi önəmə malik dövlət və cəmiyyet məsələlərni həll etməkdə və qərarlaşdımaqda öz rolunu yerine yetririr. Bu bilavistə demokratiya deməkdir. 2-nümayendeli  demokratiyaya gəlincə isə, biz vətandaşlar  dövlət  parlamentində  ve bələdiyyə surasında oz nümayə ...

Petisiya

Pervin Naibov Bələdiyyə (Muniçipalitet) ərazisində qeydiyatda olan seçicilərin ən azı 1 faizi ve  Ümumi Qəsəbə İclasının Şurada (Sakrebuloda) petisiya təqdim etmek hüququ vardır. Petisiya Bələdiyyə Şurasının sədirinin adına yazılır. 2015 ci ilin iyul ayından, Yerli Özünüidarəetmə  məcələsinə əlave edilmiş dəyşikliklərə müvafiq olaraq, əhalini narahat eden  i stənilən mümkün mövzu petisiya şəklinde teqdim edile bilər. Bu ola bilər: ...

Ümumi qəsəbə iclası

Narmina Guseinova Ötən il yerli özünüidarəetmə məcəlləsinin vətəndaşların özünüidarəetmədə iştirakına aid olan hissəsi dəyişdi. Yeni qanuna əsasən, bələdiyyələrin hamısında əhali özünütəşkili və yerli özünüidarəetməni həyata keçirməkdə vətəndaşların yeni iştirak forması – ümumi qəsəbə iclası yaradılacaq. Qanuna əsasən, ümumi iclasın üzvü qəsəbədə qeydiyyatdan keçmiş seçici sayılır, lakin, məsləhət səsi hüququy ...

Bələdiyyədə qərarların qəbul edilməsi prosesində necə iştirak edək?

Feqan Abbasov Vətəndaşların öz bələdiyyələrinin idarəetmə prosesində tam iştirakı onların sadəcə seçkilərdə iştirak etmələri ilə mümkünsüzdür və bələdiyyə orqanlarının işləməsinə, onların qərar qəbul etmə prosesinə maraqlanan şəxslərin və ictimai qrupların əlavə qoşulma mexanizmlərinin qanunvericiliklə təmin olunması çox aktualdır. Yerli özünüidarəetmə məcəlləsinə əsasən, bələdiyyə şuralarının (Sakrebulo) və şura kom ...

Bələdiyyə Şurası

 Aslan Göyüşov Hər dörd ildə bir dəfə yerli seçkilər həyata keçirilir hansı ki, birbaşa vasitəçilər xaricində  bələdiyyə qubernatorunu və şəhər şurasını seçirik. Qubernator və şəhər şurası seçkilərində iştirak etməyə sadəcə həmin bələdiyyədə qeydiyyatda olan vətəndaşların hüququ var. Şəhər şurasının 15 üzvünü  partiya siyahısı üzrə əhali seçir. Seçicilərin bir neçə faizi də partiyaya səs verir, mütənasib olaraq ...

Close