მისია

„მწვანე კავკასია“ არის გარემოსდაცვითი და ადამიანის უფლებების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც თვლის, რომ საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს გარანტირებული უფლებები და ადექვატური საშუალებები იმ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მონაწილეობისათვის, რომლებიც გავლენას ახდენს საარსებო გარემოზე.

ხელისუფლების ნებისმიერი სტრატეგია თუ ქმედება უნდა დაიგეგმოს მხოლოდ საზოგადოების ყველა დაინტერესებული ჯგუფის, მათ შორის, ახალგაზრდობის, ქალთა და უმცირესობათა სრულყოფილი მონაწილეობის საფუძველზე. ეს შესაძლებელია მხოლოდ დემოკრატიული ინსტიტუტების, თავისუფალი მედიის, სოციალური ჩართულობისა და მოსახლეობაში აქტიური მოქალაქეობრივი ცნობიერების არსებობის პირობებში, რომელთა განვითარებაში წვლილის შეტანა ორგანიზაციის ამოცანაა.

ჩვენ შესახებ

არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე კავკასია (Green Caucasus) დაფუძნდა 1999 წლის 18 ივლისს ქ.თეთრიწყაროში (რეგისტრირებულია თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მიერ 2000 წლის 30 მაისს).

ორგანიზაციის დაარსება დაკავშირებულია პოსტსაბჭოთა საქართველოში საკრებულოსთვის მოსახლეობის პეტიციით პირველ მიმართვასთან, რომლის მეშვეობით ორგანიზაციამ მიაღწია რაიონულ საკრებულოში "მანგანუმის კარიერული წესით მოპოვების გარემოზე ზემოქმედების შემსწავლელი დროებითი კომისიის" შექმნას, რასაც მაშინდელი ხელისუფლების მხრიდან მის აქტივისტებზე პრესინგი მოჰყვა.  

2006-2008 წლებში ორგანიზაციას განხორციელებული აქვს 2 პროექტი BP-ს „გარემოსდაცვითი ინვესტირების პროგრამით" Save the Children–ისგან მიღებული გრანტებით: "თეთრიწყაროს რაიონში მანგანუმის მოპოვების შემდეგ დარჩენილი კარიერების პრობლემა" (3.000 $) და "არასამთავრობო სექტორის გაძლიერება წალკისა და თეთრიწყაროს რაიონებში" (15.500 $).

2008 წელს ორგანიზაციამ მიაღწია ბაქო-თბილისი-ახალქალაქი-ყარსის საერთაშორისო რკინიგზის პროექტის გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიშში ხმაურისაგან ქ.თეთრიწყაროსა და ქ.წალკის მოსახლეობის დაცვის ღონისძიებების შესახებ ცალკე თავის შეტანას. მწვანე ზოლის გაშენება ლიანდაგსა და საცხოვრებელ სახლებს შორის რკინიგზის ხმაურის გადაჭარბებული ემისიისგან მოსახლეობის დაცვის პირველი პრეცენდენტია.

2013 წელს ორგანიზაცია მონაწილეობდა „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ კანონპროექტის შემუშავებასა და მის მხარდამჭერ აქტივობებში, მათ შორის, საპარლამენტო კომიტეტებში კანონპროექტის განხილვების პროცესში.

2016 წლის ივნისიდან 2017 წლის თებერვლამდე ფონდ „ღია საზოგადოება-საქართველოს“ მხარდაჭერით,  მწვანე კავკასიამ განახორციელა პროექტი „თანამონაწილეობითი დაგეგმვა ურბანულ დასახლებაში“ (15.000 $), რომელითაც საქართველოში პირველად მოხდა თანამონაწილეობითი დაგეგმვის მექანიზმის გამოყენება მუნიციციპალიტეტის მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობისათვის. პროექტი ითვალისწინებდა მუნიციპალიტეტის მრჩეველთა საბჭოს ორგანიზებით ქ.თეთრიწყაროს ცენტრალური უბნის ერთობლივ დაგეგმვას გამგეობისა და მოსახლეობის მიერ. საზოგადოებისა და მუნიციპალიტეტის მიერ ერთობლივად შემუშავდა საპროექტო წინადადება "სარეკრეაციო ზონის რეაბილიტაცია თეთრიწყაროს ცენტრალურ უბანში". მიღებული გამოცდილების საფუძველზე შემუშავდა და გამოიცა სახელმძღვანელო მუნიციპალიტეტებისათვის "თანამონაწილეობითი დაგეგმვა".  მონაწილეობის ამ ფორმის ყველა მუნიციპალიტეტში დანერგვის მიზნით,  სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრთან ერთად ორგანიზაციამ შეიმუშავა საკანონმდებლო წინადადება.

2016 წლის იანვარ-სექტემბერში UNDP-ს პროექტის „რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში“ დაფინანსებით მწვანე კავკასიამ, სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრთან პარტნიორობით, განახორციელა პროექტი „თვითმმართველობის სკოლა ქვემო ქართლის სტუდენტებისთვის“ (56.170 GEL). პროექტის ფარგლებში შეიქმნა ტრენინგ-კურსი მუნიციპალიტეტის მოხელეთათვის აუცილებელ კანონმდებლობაში ახალგაზრდების მოსამზადებლად, რომელიც გაიარა 64-მა სტუდენტმა, გამგეობებში შემდგომი პრაქტიკით.

2016 წლის 7 ივნისს ორგანიზაციის ხელმძღვანელ ორგანოებში მოხდა თაობათა ცვლა, საერთო კრებაზე აირჩიეს გამგეობის ახალი წევრები და თავმჯდომარე

2016 წლის ოქტომბრიდან 2017 წლის მაისამდე, UNDP-ს პროექტის „რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში“ მხარდაჭერით, მწვანე კავკასიამ განახორციელა პროექტი „ახალგაზრდული ინიციატივა ეთნიკური უმცირესობის ინფორმირებულობისთვის“ (108.800 GEL). პროექტის ფარგლებში გამოიცა სახელმძღვანელო „ადგილობრივი თვითმმართველობა“, რომელიც მოიცავს მუნიციპალიტეტის მოხელეთათვის საჭირო მოქმედ კანონმდებლობას, „თვითმმართველობის სკოლის“ ტრენინგები გაიარა 41-მა სტუდენტმა. გარდა ამისა, შეიქმნა ახალგაზრდული ვებ-სტუდია, რომელშიც, ტრენინგზე წინასწარი მომზადების შემდეგ, ახალგაზრდებმა აზერბაიჯანულ ენაზე გააკეთეს 80 ვიდეოსიუჟეტი და 32 ლაივ-სტრიმ გადაცემა, საიტზე ivote.ge  გამოაქვეყნეს საკუთარი სტატიები, მ.შ. ევროკავშირ-საქართველოს ურთიერთობების თაობაზე.

2017 წლის 9 აპრილს ორგანიზაციამ მოაწყო მულტიეთნიკური სტუდენტური აქცია ტრაგედიის მსხვერპლთა ხსოვნის პატივსაცემად.

2017 წლის მაის-ივლისში მწვანე კავკასიამ განახორციელა პროექტი პოლიტიკური პარტიების ადგილობრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლების შესაძლებლობების გაზრდა  ბოლნისის, დმანისის, თეთრიწყაროსა და წალკის საარჩევნო ოლქებში (დონორი: საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი, 92.000 GEL). პპროექტის ფარგლებში ქ. თელავში, სასტუმრო „ალაზნის ველში“ საარჩევნო თემატიკაზე გამართულ ტრენინგებში  მონაწილეობა მიიღო 20 პოლიტიკური პარტიის 91-მა წარმომადგენელმა.

2017 წლის მაის-ივლისში მწვანე კავკასია, როგორც რეგიონული პარტნიორი ქვემო ქართლში, მონაწილეობდა ფონდ „ღია საზოგადოება - საქართველოს“ მიერ დაფინანსებულ  პროექტში "ღია და ანგარიშვალდებული თვითმმართველობებისათვის - მუნიციპალიტეტების გამჭირვალობისა და მოქალაქეთა მონაწილეობის ეროვნული შეფასება" (IDFI/CTC/MSDC), რომლის ფარგლებში შეაფასა მხარის მუნიციპალიტეტების გამჭირვალობა და მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმების გამოყენების პრაქტიკა, რამაც  ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსში მათი რეიტინგი განსაზღვრა.

2017 წელს მწვანე კავკასია იყო პოლონური ორგანიზაციის ფონდი “სხვა სივრცე”-ს  პარტნიორი პროექტში “მონაწილეობითი ბიუჯეტის განვითარება – როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერების ელემენტი”. რომლის ფარგლებში ხდებოდა სამოქალაქო ბიუჯეტის დანერგვა რამდენიმე მუნიციპალიტეტში და შესაბამისი საკანონმდებლო წინადადების შემუშავება.

2018 წლის იანვარ-მაისში, ფონდ „ღია საზოგადოება-საქართველოს“ მხარდაჭერით,  მწვანე კავკასია ახორციელებს პროექტს "მულტიკულტურული თბილისი დღეს".

მწვანე კავკასია ეწევა კვლევით-საკონსულტაციო საქმიანობას2017 წელს ფონდ „აფხაზინტერკონტის“ დაკვეთით მოამზადა  გზამკვლევი „საქართველოს კანონი მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ“ და კავშირი „სამყაროს“ დაკვეთით - „სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობის კონცეფცია“. 2018 წელს გამოვაქვეყნეთ ანგარიში "საჯარო ინფორმაცია იმიგრაციის შესახებ"ორგანიზაციის ეს და სხვა პუბლიკაციები ამ ვებ-გვერდზეა განთავსებული.

2017 წლის 21 ნოემბრიდან „მწვანე კავკასია“ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წევრია.

საქართველოს პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტთან შექმნილ სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოში ორგანიზაციას მისი თავმჯდომარე, გიორგი აბულაძე წარმოადგენს. ჩვენი ხედვაა, რომ მმართველობის დეცენტრალიზაცია, თანამდებობის პირების ანგარიშვალდებულების გაზრდა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ქმედითი ჩართულობა შექმნის ქართული სახელმწიფოს დემოკრატიული განვითარებისა და სტაბილურობის მყარ საფუძველს.

 

Close