2016 წლის სახელმწიფო გრანტების მონიტორინგის ანგარიში

ანგარიშში წარმოდგენილია სახელმწიფო ინსტიტუციების მიერ 2016 წელს საზოგადოებრივ ორგანიზაციებზე გაცემული გრანტების მონიტორინგის შედეგები, რომელიც განახორციელა "მწვანე კავკასიამ" 2018 წლის ნოემბრიდან 2019 წლის ივნისის ჩათლით. მონიტორინგმა მოიცვა შემდეგი სახელმწიფო ინსტიტუციები, რომლებმაც 2016 წლის განმავლობაში საზოგადოებრივ ორგანიზაციებზე გასცეს გრანტები: საქართველოს იუს ...

ქვემო ქართლის განვითარების სტრატეგიის მონიტორინგის მეთოდოლოგია და ანგარიში

ქვემო ქართლის რეგიონის განვითარების 2014-2021 წლების სტრატეგია საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17  სექტემბრის №1365 განკარგულებით არის დამტკიცებული. გადმოიწერე სტრატეგია PDF  სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრისა და მწვანე კავკასიას ექსპერტებმა ამ სტრატეგიის განხორციელების მონიტორინგის მიზნით შეიმუშავეს უნიკალური მეთოდოლოგია, რომლის მიხედვით, სტრატეგიის 14 მიზნის მიღწევის ...

საჯარო ინფორმაცია იმიგრაციის შესახებ - ანგარიში 2018

  პუბლიკაციაში განხილულია იმიგრაციის თაობაზე საჯარო ინფორმაციის გაცემის პრაქტიკა, მოცემულია სახელმწიფო უწყებებიდან და სხვა ღია წყაროებიდან მოპოვებული ოფიციალური მონაცემების მიხედვით ბოლო პერიოდის იმიგრაციული ნაკადების ანალიზი, ასევე, რეკომენდაციები ცალკეული სამინისტროებისათვის, მათი გამჭვირველობისა და იმიგრაციის საკითხებზე მუშობის ეფექტურობის გაზრდის მიზნით. ...

მუნიციპალიტეტებში სამოქალაქო ბიუჯეტის გზამკვლევი

2017 წელს "მწვანე კავკასია" იყო პარტნიორი პროექტში "მონაწილეობითი ბიუჯეტის განვითარება – როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერების ელემენტი", რომლის ფარგლებში  შეიქმნა ბროშურა, სამოქალაქო ბიუჯეტის პროცესის მომზადების და განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით. მონაწილეობითი, ანუ სამოქალაქო ბიუჯეტის მექანიზმი პირდაპირი დემოკრატიის ერთ-ერთი ინსტრუმენტია, რომელიც უზრუ ...

ეთნიკური უმცირესობები ქვემო ქართლის მუნიციპალურ ორგანოებში

2016 წლის მაის-ივნისში "მწვანე კავკასიამ" გამოითხოვა საჯარო ინფორმაცია ქვემო ქართლის მუნიციპალური ორგანოებიდან, მათში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლობის თაობაზე. კვლევის პრეზენტაცია შედგა 2016 წლის 16 სექტემბერს, სასტუმრო "ქორთიარდ მერიოტში". ფაილის გადმოწერა Download file: Minorities in Kvemo Kartli Municipal Administrations, GEO, 2016  

თანამონაწილეობითი დაგეგმვა

პუბლიკაციაში განხილულია თანამონაწილეობითი ურბანული დაგეგმვის, მოქალაქეთა მონაწილეობის სხვა ფორმების გამოყენების პრაქტიკა და სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს როლი მათ განხორციელებაში, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მაგალითზე. მომზადებულია პროექტის „თანამონაწილეობითი დაგეგმვა ურბანულ დასახლებაში“ ფარგლებში, რომელიც განახორციელა არასამთავრობო ორგანიზაციამ „მწვანე კა ...

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული რეფორმა: საჭიროება და მომავლის ხედვა

სახელმწიფოს პოლიტიკა უნდა იქნას მიმართული მცირე და საშუალო ურბანული ტიპის დასახლებების - დაბებისა და ქალაქებისა განვითარების, მათში საჯარო მომსახურების დონის ამაღლებისა და საწარმოების შექმნის ხელშეწყობისაკენ, რაც ადგილებზე მოსახლეობის დასაქმების პირობებსა და კეთილმოწყობილ საარსებო გარემოს შექმნის, წინააღმდეგ შემთხვევაში ქვეყანა უახლოეს მომავალში შეიძლება აღმოჩნ ...

კანონი მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ - გზამკვლევი

  2015 წლის 16 ივლისს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ კანონი, რომელიც ამოქმედდა 2016 წლის 1 იანვრიდან. შემდგომში მის საფუძველზე გამოიცა კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები და შემოღებულ იქნა რეგულაციები მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის, ასევე, მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს სტატუსის მისაღებად. გზამკვლევში ახსნი ...

Close