ფინანსური ანგარიშები

                     ა(ა)იპ "მწვანე კავკასია"-ს  2018 წლის ფინანსური ანგარიში და ბალანსი PDF

                    ა(ა)იპ "მწვანე კავკასია"-ს  2017 წლის ფინანსური ანგარიში და ბალანსი PDF 

                     ა(ა)იპ "მწვანე კავკასია"-ს  2016 წლის ფინანსური ანგარიში და ბალანსი PDF 

                     ა(ა)იპ "მწვანე კავკასია"-ს  2008 წლის ფინანსური ანგარიში და ბალანსი PDF 

Close