კანონი მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ - გზამკვლევი

კანონი მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ – გზამკვლევი

 

2015 წლის 16 ივლისს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ კანონი, manual HMDრომელიც ამოქმედდა 2016 წლის 1 იანვრიდან. შემდგომში მის საფუძველზე გამოიცა კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები და შემოღებულ იქნა რეგულაციები მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის, ასევე, მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს სტატუსის მისაღებად. გზამკვლევში ახსნილია საქართველოს კანონის "მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ" საქართველოს კანონი პრინციპები და ყურადღება გამახვილებულია მოსახლეობის მიერ ხშირად დასმულ კითხვებზე.

პუბლიკაცია მომზადდა ფონდ „აფხაზინტერკონტის“ დაკვეთით, პროექტის „სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის მხარდაჭერა რაჭაში“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება  გაეროს განვითარების პროგრამის (Unaited Nations Development Programme - UNDP) ,,საქართველოს სოფლის მეურნეობაში პროფესიული განათლებისა და ექსტენციის სისტემების მოდერნიზება” პროექტის ფარგლებში, სამხრეთ კავკასიაში შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისის (SCO) ფინანსური მხარდაჭერით.

პუბლიკაციის ჩამოტვირთვაsco_logoБез названия

 

Close