საჯარო ინფორმაცია იმიგრაციის შესახებ - ანგარიში 2018

საჯარო ინფორმაცია იმიგრაციის შესახებ – ანგარიში 2018

 Migration 1 პუბლიკაციაში განხილულია იმიგრაციის თაობაზე საჯარო ინფორმაციის გაცემის პრაქტიკა, მოცემულია სახელმწიფო უწყებებიდან და სხვა ღია წყაროებიდან მოპოვებული ოფიციალური მონაცემების მიხედვით ბოლო პერიოდის იმიგრაციული ნაკადების ანალიზი, ასევე, რეკომენდაციები ცალკეული სამინისტროებისათვის, მათი გამჭვირველობისა და იმიგრაციის საკითხებზე მუშობის ეფექტურობის გაზრდის მიზნით.

ანგარიში შედგენილია „მწვანე კავკასია“-ს მიერ, ფონდ „ღია საზოგადოება საქართველოს“ მხარდაჭერილი პროექტის „მულტიკულტურული თბილისი დღეს“ ფარგლებში სახელმწიფო უწყებებიდან საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის პრაქტიკისა და მიღებული პასუხების ანალიზის საფუძველზე.

"მწვანე კავკასია" განსაკუთრებულ მადლობას უხდის მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მისიას საქართველოში და ფონდ "ღია საზოგადოება საქართველოს", პირადად ქალბატონებს ანა კაკუშაძეს და ნინო კიკნაველიძეს პუბლიკაციის მოზადებაში დახმარებისათვის.

გადმოიწერე განახლებული ანგარიში (მაისი, 2018)

 

Related Articles

Close