9 აპრილის მრავალეთნიკური ახალგაზრდული აქცია

9 აპრილის მრავალეთნიკური ახალგაზრდული აქცია

"მწვანე კავკასიას" ინიციატივით 2017 წლის 9 აპრილს ეთნიკურად ქართველმა, აზერბაიჯანელმა და სომეხმა ახალგაზრდებმა ერთად მიაგეს პატივი 28 წლის წინ მომხდარი ტრაგედიის მსხვერპლთა ხსოვნას. მათ ამით მოახდინეს იმის დემონსტრირება, რომ 9 აპრილს ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის დაღვრილი სისხლი ერთნაირად ძვირფასია საქართველოს ყველა მოქალაქისათვის, ეთნიკური კუთვნილების მიუხედავად.

21212

444 333

Close