Daily Archives: July 5, 2016

Petisiya

Pervin Naibov Bələdiyyə (Muniçipalitet) ərazisində qeydiyatda olan seçicilərin ən azı 1 faizi ve  Ümumi Qəsəbə İclasının Şurada (Sakrebuloda) petisiya təqdim etmek hüququ vardır. Petisiya Bələdiyyə Şurasının sədirinin adına yazılır. 2015 ci ilin iyul ayından, Yerli Özünüidarəetmə  məcələsinə əlave edilmiş dəyşikliklərə müvafiq olaraq, əhalini narahat eden  i stənilən mümkün mövzu petisiya şəklinde teqdim edile bilər. Bu ola bilər: Bələdiyyə Şurasının qətnamə layihəsi; Bələdiy ...

Close