Daily Archives: June 23, 2016

Ümumi qəsəbə iclası

Narmina Guseinova Ötən il yerli özünüidarəetmə məcəlləsinin vətəndaşların özünüidarəetmədə iştirakına aid olan hissəsi dəyişdi. Yeni qanuna əsasən, bələdiyyələrin hamısında əhali özünütəşkili və yerli özünüidarəetməni həyata keçirməkdə vətəndaşların yeni iştirak forması – ümumi qəsəbə iclası yaradılacaq. Qanuna əsasən, ümumi iclasın üzvü qəsəbədə qeydiyyatdan keçmiş seçici sayılır, lakin, məsləhət səsi hüququyla, həmçinin, qəsəbənin ərazisində yerləşən daşınmaz əmlak sahibləri və bu qə ...

Bələdiyyədə qərarların qəbul edilməsi prosesində necə iştirak edək?

Feqan Abbasov Vətəndaşların öz bələdiyyələrinin idarəetmə prosesində tam iştirakı onların sadəcə seçkilərdə iştirak etmələri ilə mümkünsüzdür və bələdiyyə orqanlarının işləməsinə, onların qərar qəbul etmə prosesinə maraqlanan şəxslərin və ictimai qrupların əlavə qoşulma mexanizmlərinin qanunvericiliklə təmin olunması çox aktualdır. Yerli özünüidarəetmə məcəlləsinə əsasən, bələdiyyə şuralarının (Sakrebulo) və şura komissiyasının iclasları ictimaidir. İstənilən şəxsin əvvəlcədən xəbərdar ...

Bələdiyyə Şurası

 Aslan Göyüşov Hər dörd ildə bir dəfə yerli seçkilər həyata keçirilir hansı ki, birbaşa vasitəçilər xaricində  bələdiyyə qubernatorunu və şəhər şurasını seçirik. Qubernator və şəhər şurası seçkilərində iştirak etməyə sadəcə həmin bələdiyyədə qeydiyyatda olan vətəndaşların hüququ var. Şəhər şurasının 15 üzvünü  partiya siyahısı üzrə əhali seçir. Seçicilərin bir neçə faizi də partiyaya səs verir, mütənasib olaraq şəhər şurasının da o qədər üzvü olur. Məsələn, əgər hansısa partiya seçi ...

Close